Schrijfwerk

Bezieling, belevenissen & Bijbel-brainwaves

Scribing

SAINT K9® PUBLICATIES

Leven om te geven

Een leerzaam, uitdagend en praktisch boek, om handen en voeten te geven aan je rentmeesterschap. Voor jezelf, je gezin,  jouw gemeente of organisatie.

Met de Bijbel in de hand en puttend uit eigen lessen en ervaringen van de afgelopen twintig jaar, neem ik je mee langs thema’s als identiteit, relaties, geld, goed en rentmeesterschap.

Lees over jouw mooie opdracht om als discipel van Jezus Christus het spoor van de Vader na te laten in deze wereld. Een spoor van vergeving, genezing, bevrijding én voorziening. God verlangt ernaar Zijn Vaderhart te openbaren aan Zijn schepping. En als Zijn rentmeesters mogen we uitdelen, zegenen, zaaien en oogsten.

Hoewel er in dit boek heel wat heilige koeien op het gebied van tijd, geld, voorspoed, tienden en offers aan de barbecue worden toevertrouwd, klinkt in alles de passie door voor het navolgen van Jezus’ voorbeeld: de bereidheid om ten koste van jezelf leven te geven aan anderen. Een ontdekkingsreis waarin je gaat zien dat leven-met-een-gat-in-je-hand een veel rijkere betekenis heeft dan wij er vaak aan geven…

DIT BOEK IS EEN WEGGEVERTJE

Nee letterlijk: in samenwerking met Stichting All 4 One hebben Uitgeverij Gideon en auteur Benaiah besloten de opbrengst van dit boek te doneren herbouw en het onderhoud van een door een aardbeving getroffen weeshuis in Dhading, Nepal!

Koop het boek via de Gideon site: dan weet je zeker dat het maximale bedrag goed terecht komt.

Analysis

SAINT K9® RESEARCH

KERKKATER — een onderzoek voor de Londonse Universiteit van Roehampton naar de effecten van ‘Post Traumatic Church Syndrome’ en de implicaties voor leiderschap.

Er is redelijk wat (kwantitatieve) research gedaan naar kerkverlating (lees: statistieken), maar weinig (kwalitatief) onderzoek gepubliceerd voor de niet-academische lezers als het gaat om redenen dat mensen hun kerk en/of christelijke gemeenschap vaarwel-zeggen.

Tot dusver was de mogelijke impact van (on)vrijwillige kerkverlating nooit wetenschappelijk in kaart gebracht, noch potentieel traumatische effecten. 

Het (nood)gedwongen verlaten van je kerk/gemeente heeft echter reële, aantoonbare gevolgen. Vooral gewetensbezwaar en conflicten met gemeenteleden of leiderschap (t.a.v. doctrine, integriteit, controle, etc.) lijken hierin een rol spelen.

Dit onderzoek toont aan dat (nood)gedwongen kerkverlating zowel een geestelijke, een psychologische, ja zelfs een fysieke uitwerking heeft in het leven kerkverlaters.