God denkt niet zoals je denkt dat Hij denkt

Niet je doorsnee podcast

Bij de start van de Hagenpreken podcast ben ik bij het belangrijkste begonnen: het verstaan van Gods stem. Gewoon omdat, hoewel ik zelf al jarenlang gefascineerd ben door de Bijbel, de kennis van het boek belangrijk is, maar niet zo cruciaal als het contact met de Auteur.

En voor degenen die al wat langer Hagenpreken luisteren: ik hoop dat je langzamerhand de smaak te pakken krijgt. Niet zozeer van deze podcast, als wel van het ontdekken hoe God spreekt. Maar meer nog, hoe Hij betrokken wil zijn bij jouw leven.

Wat deze podcast een tikkie anders maakt, is dat, achter deze podcast ook een gebedsleven schuil gaat. En dat niet alleen gericht op de onderwerpen die in deze Hagenpreken worden behandelt, maar vooral ook voor jou als luisteraar.

Het is ook mijn vurig gebed dat je op de een of andere manier enthousiast zal worden bij het idee dat de Schepper van Hemel en Aarde met jou in gesprek wil.

Vanuit mijn kant, probeer ik een stukje met je mee te varen op deze reis en te delen van wat ik kan vanuit het Woord van God, maar ook uit eigen ervaring. En dat op zo’n manier dat je — met name wat dit onderwerp betreft — het op een zo natuurlijk mogelijke manier kan pakken.

Vandaar dat we begonnen met het afstemmen op God.

‘t Lijntje naar boven breekt gemakkelijk

Voor je het weet wordt je namelijk opgeslokt door de waas van je eigen dagritme. Verwachting kan dat doorbreken.

Veel mensen willen namelijk wel een gesprek met God, maar verwachten het gewoon niet. Ze gaan door ochtendritueel, hun dagritme en hun vrije tijd totdat ze weer moe zijn en naar bed gaan, en God — als Hij er al zou inpassen — staat niet specifiek op de agenda en is ook niet een factor waar bewust rekening mee wordt gehouden. Geen wonder dat er dan ook weinig communicatie plaatsvind — verticaal gesproken.

Vandaag moest ik me ineens bedenken dat het een beetje is als een hert ontmoeten.
David vergelijkt ook het verlangen naar Gods aangezicht (waar we het in een vorige aflevering over hadden) met een hert. Hij zei (Ps. 42):

2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?

Maar als je net als ik opgegroeid bent op de Veluwe en het bos, dan weet je dat je een hert niet zomaar ontmoet. Een hert is een vluchtdier. Je zal dus vroeg op moeten om er een te ontmoeten op een natuurlijke manier (het hertenkamp daargelaten natuurlijk). En dan moet je ook nog eens zelf zo min mogelijk lawaai maken en de wind tegen hebben zodat hij je niet aan hoort komen of ruikt.

Ik ben op die manier wel eens om 5 uur ’s ochtends in het bos een edelhert tegengekomen. Net toen ik de hoek van een bospad om kwam lopen, stond ik ineens oog in oog met een hert. We stonden zo’n 10 meter van elkaar verwijdert. Echt een magisch moment!

Ik stond stokstijf stil en dat enorme dier natuurlijk ook. Het was net een westernscène. Zo van: Wie trekt het eerste z’n revolver?

Ik wist als ik me ga verroeren vlucht hij, maar ja, kreeg toch op een gegeven moment kramp en schrok me helemaal te pletter toen hij met een enorme ‘blaf’ wegsprong. Het galmde door het bos. Het hart klopte me in de keel, maar ik was zo onder de indruk en voelde me zo bevoorrecht dat ik zo’n pracht beest van dichtbij had mogen zien in zijn natuurlijke omgeving. Echt schitterend en ontzagwekkend.

Zo is het ook met God: wij zijn geneigd om onze gang te gaan. Om te vluchten in allerlei taken en activiteiten. Misschien houdt God Zich daarom een beetje stilletjes en wacht totdat de wind van Zijn Geest ons Zijn kant op drijft totdat we oog in oog staan.

Hij weet hoe Hij zich moet positioneren. Hij wacht wel. Hij verwacht wel. Nu wij nog…

You never think alone

De vraag is natuurlijk: hoe ga je Gods stem verstaan? Ik denk dat veel mensen hiermee worstelen. En toch is het dichterbij dan we denken. Want heel vaak spreekt God in onze gedachtenwereld.

Hoe we dat weten? Wel, het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat van Petrus. Een verhaal dat door Mattheüs en Markus is opgetekend, waarin Jezus aan Zijn discipelen vraagt wie mensen zeggen dat Hij is. En na de eerste suggesties en wat opmerkingen (lees: Elia en Johannes de Doper), spreekt Petrus ineens uit wat hij er van denkt en zegt (Matt. 16:16):

16 U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

En dan antwoord Jezus hem door te zeggen:

17 Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Oftewel, wat Petrus had gezegd, was niet iets wat hij zelf had bedacht, maar wat God de Vader hem had duidelijk gemaakt, geopenbaard.
Daaraan kunnen we zien dat het mogelijk is dat God wel degelijk onze gedachtenstroom kan beïnvloeden door de openbaring die Hij geeft.

Helaas zijn we minstens zo vatbaar voor het tegenovergestelde, want we lezen ook dat, toen Jezus begon te vertellen over alle lijden wat Hij nog zou moeten meemaken en hoe Hij zou worden gedood en weer zou opstaan, dat Petrus Hem apart name en begon te bestraffen.
(Kun je het je voorstellen: even de Heere Jezus bij de arm nemen en zeggen: ‘moet je nu eens goed luisteren, dat soort dingen mag je niet zeggen…’ Je moet het maar durven).

Jezus draait zich direct om en bestraft Petrus (ook mooi: ‘terwijl Hij Zijn discipelen aankeek’) en zegt dan Mark. 8:33:

33 Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

Daaraan kan je zien dat zowel God als Satan graag invloed uitoefenen op ons denkproces. Je gedachtenwereld is het terrein waar gevochten wordt om aandacht van meer dan jij zelf. Oftewel, je denkt nooit alleen…

Jouw innerlijke stem

Misschien denk je: ‘Ja maar, ik heb toch ook gewoon mijn eigen gedachteleven?’ Dat klopt. We denken, reflecteren, fantaseren en piekeren zelf heel wat af op een dag. Feitelijk gaan we te rade bij onszelf. En op het moment dat we dat doen, houden we een soort interne conversatie met onszelf.

Iedereen herkent dit fenomeen. Er zijn zelfs liedjes over gemaakt. Je noemt het ook wel de ‘innerlijke stem’. En dan bedoel ik niet de stem van God, maar gewoon de stem van je eigen gedachten.

Dit doen we allemaal. Dat is gewoon een stille, mentale verwerking van de dingen die we doen, zeggen en meemaken van dag tot dag. En dat is op zich al een boeiend iets. Het is een intern gesprek met jezelf.

Dit is iets wezenlijks. Het is zelfs zo reëel, dat de psychologie er uitgebreid studie van heeft gemaakt. Het blijkt namelijk dat iedereen dit doet — zelfs dove mensen. Die blijken, wat ze noemen, een ‘innerlijke gebarentaal’ te hebben. Dat vind ik helemaal fascinerend.

Maar daaraan kan je ook zien dat onze ‘innerlijke stem’ een duidelijke plek en functie heeft in ons denken. Het is sowieso een enorm snel mechanisme. Veel sneller dan we ooit zouden kunnen praten.

Als je dingen onder woorden brengt gaan er namelijk veel meer complexe processen in werking: je moet nadenken over hoe je iets gaat zeggen, dat je iets gaat zeggen, wanneer je iets gaat zeggen, en als je wat gaat zeggen moet je woorden vormen, waarbij je hele ademhalingsstelsel zich aanpast, je tong, sensoren in je mond, lippen, enz. zijn betrokken. Nou ja, een heel proces dus.

Gedachten zijn dan veel sneller. Misschien is het wel een beetje te vergelijken met steno: een snelschrift, of kortschrift dat gebruikt wordt om gesproken tekst op te schrijven in hetzelfde tempo waarin ze uitgesproken wordt.

En deze mentale steno, die innerlijke stem, zorgt ervoor dat je informatie snel kan verwerken. Dat je je actieve geheugen ‘kan doorzoeken’ (wat je hebt gedaan, gezegd, gekocht, etc.). Maar ook dat je dingen afweegt of je voorstellingsvermogen activeert voordat je actie onderneemt (puzzelen; of hoe je gaat reageren op iemand of een situatie, hoe je tot een oplossing komt, etc.).

Dit zijn allemaal gedachten die elke dag door je hoofd gaan. En los van wat we net hebben gelezen qua invloed van buitenaf, worden onze gedachten ook nog beïnvloed door hormonen (bijv. zwangerschapshormonen, stresshormonen, etc.) en bijkomende emoties. Niet alleen emoties van onszelf, maar vaak ook die van anderen.

Al met al best een behoorlijk krachtenveld zo.

Self-talk: peptalk?

Je kan je indenken dat het niet zo gek is dat niet alles wat er in je opkomt, puur neutraal is.  Onderscheid binnen je eigen denken is dus sowieso geen luxe.

Vooral omdat veel van onze ‘self-talk’ niet per sé peptalk is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen eerder geneigd zijn om negatief te denken, dan puur positief. En ook dat is denk ik wel herkenbaar.

Vooral als je, net als ik, een tijd in het buitenland hebt gewoond en terugkomt in Nederland valt je op dat we in ons landje eigenlijk sowieso al wat kritischer en negatiever ingesteld zijn als, bijvoorbeeld, Amerikanen of volken in wat zonniger oorden. Wie weet heeft het met het weer te maken? Geen flauw idee. Wel weet ik dat veel Nederlandse zegswijzen ook in de negatieve trant zijn gesteld.

Je komt niet even binnen?
Ga je niet even zitten?
Hoe gaat ’t? — Niet slecht. Ik mag niet klagen.

Maar rekening houden met het negatieve, blijkt dus ook een denktrant te zijn die ons mensen het makkelijkste eigen maken.

De Heere God weet dit. Vandaar dat Hij ons aanspoort om ons te richten op positieve dingen (Fil. 4:8)

8 Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Hij weet dat we neigen naar ongeloof en negativiteit. En ergens is deze denk-neiging ook wel logisch, want in ons denken zijn we vaak aan het puzzelen. Puzzelen over hoe we een bepaald probleem moeten oplossen.

Toch, in dat puzzelen, werken bijkomende negatieve impulsen en emoties als olie op het vuur werken als het gaat om ons innerlijke gedachteleven. En dat kan weer een negatieve spiraal in ons denkproces in gang zetten.

Behalve dat zo’n negatieve innerlijke dialoog het bijna onmogelijk om je te focussen op waar je mee bezig bent. Probeer maar eens een boek te lezen als negatieve gedachten je blijven bezighouden. De meeste mensen lezen dan een aantal pagina’s en kunnen zich niet meer herinneren wat ze hebben gelezen.

Ook kan je in een sociaal isolement terechtkomen. Bewogenheid heeft duidelijk een houdbaarheidsdatum als iemand steeds negatief is. Dit wordt doorgaans niet als prettig ervaren.

Je kan er zelfs ziek van worden als je voortdurend negatieve gevoelens aanwakkert in je denken. Daarbij verliest hoop op een positieve wending.

God heeft zo Zijn eigen gedachten

Nu is het niet zo dat onze eigen innerlijke stem altijd negatief is. Zo is het zeker niet. We hebben alleen wel die neiging als mens. Om apen en beren op de weg te zien, aan onszelf te twijfelen, en te verzanden in ongeloof, etc.

Maar God… wel, God heeft zo Zijn eigen gedachten… Hij zegt (Jesaja 55:8-9):

8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Hij denkt hoog en niet laag, zegt dit vers bijvoorbeeld al — ja, denk daar maar eens over na.
Vandaar dat Hij ons waarschijnlijk in het Woord oproept om bewust de dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kol. 3:2).

Kort gezegd: God denkt niet zoals wij denken dat Hij denkt.

En dat is heel belangrijk om te beseffen. Vooral als we onderzoeken hoe God door onze gedachten kan spreken. Of beter gezegd: hoe Hij op onze gedachten kan inspreken.

God wil inspraak

Wellicht heb je dit nog nooit bedacht, maar de Heer wil inbreken op ons denkproces. Let wel, niet als een hacker. Als Schepper.

Natuurlijk zijn er veel mensen die denken dat (als er een God is) Hij, na de schepping de wereld aan haar lot overliet en zich nu niet of nauwelijks meer bekommerd om wat er met de aarde en ons als mensen gebeurd. Maar dat strookt niet met Zijn creatieve natuur.

Een ieder die creatief is aangelegd herkent dit: je bent niet parttime creatief. Je bent continu scheppend bezig. En je blijft ook bezig met wat je heb gecreëerd. Dat gaat automatisch.

Als je creatief aangelegd bent, dan houdt je niet van standaard, van massa productie. Dan is IKEA niet je favoriete winkel, zal ik maar zeggen. Je zoekt uniciteit: iets wat niet nog 10.000 anderen in de kamer hebben staan. Iets moet origineel zijn. Dat betekent dat, als niet bestaat wat je ik met mijn voorstellingsvermogen kan zien en heb bedacht, dan ga ik het zelf ontwerpen of maken zodat het bestaat. En als mijn tuintje verwildert, dan kriebelt het, want dan wil ik het weer bijsturen qua groei en bloei en modelleren naar wat ik in gedachten heb.

Zo werkt dat. Met inrichting van een huis, met een tuin, zelfs met een baard (de mannen die er een hebben, herkennen dat). Sommigen hebben dat met koken — telkens weer een beetje anders, iets nieuws proberen (ik weet dat, omdat mijn vrouw verslingerd is aan het kijken naar de Masterchef).

Maar dat bezig blijven en steeds weer nieuwe dingen bedenken, dat is een God-trade. En daarmee dus ook een eigenschap waarmee ik in elk geval mijn aandeel lever (als onderdeel van het Lichaam van Christus). Mijn vertolking waaraan mensen die God niet kennen, kunnen zien dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Zoals ik in een eerdere podcast al zei: niemand kan Zijn beeld als enkeling volledig vertolken, maar dit deel neem ik voor m’n rekening: scheppend vermogen.

En God als Schepper, blijft over Zijn creatie waken, blijft er naar kijken, blijft het vormen. Hij blijft dus ook voortdurend over ons nadenken (Psalm 40:6). David zei:

HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.

God denkt dus heel wat af. Ook over ons. Veel zijn Zijn wonderen en gedachten over ons.

Waarom wij Gods gedachten moeten leren kennen

Amos 4:13 zegt dat God ons Zijn wegen bekend maakt door onze gedachten

12 Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!
13 Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept
en Die aan de mens bekendmaakt wat Zijn gedachten zijn,

En om dat effectief te kunnen ‘downloaden’ in ons denken, volgt God nauwgezet ons denkproces. vandaar dat de Psalmist bad (Psalm 139):

1 HEERE, U doorgrondt en kent mij.
2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.
3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.

4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.
5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.
6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.

Terwijl wij dus van alles aan het bedenken zijn, let God op. Hij onderzoekt onze wegen en gedachtengangen.

Misschien intimideert die gedachte je wel, maar dit is juist heel heilzaam voor ons. En wel om meerdere redenen:

Ten eerste, als God inhaakt op onze gedachten kan Hij ons troosten. Zoals Psalm 94:18-19 zegt:

18 Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.
19 Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zeker nu we weten hoe de Heilige Geest een sleutelrol speelt in hoe Jezus contact met ons houdt (dat zagen we in een vorige aflevering van deze podcast),
Weten we ook dat Hij als Trooster inspeelt op onze gedachten: Hij vertroost als geen ander. En dat kan alleen als Hij onze gedachten leest en daar op inspeelt.

B. Hij houdt ook ons denkproces in de gaten om ons te beschermen tegen onszelf.
God zegt in Jesaja dat Hij onze werken en hun gedachten kent (66:18), maar ook dat Hij ziet waar ons denken ons brengt. Zo zegt Hij bijv. (Jes. 65:2)

2 De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk,
dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten;

En dit ging om een zondig gedachtenleven, maar God anticipeert ook op rechtvaardige gedachten.
Bij Jozef, de man van Maria bijvoorbeeld. Er staat dat hij merkte dat Maria zwanger was terwijl hij nog niet met haar naar bed was geweest, en dat hij er over dacht haar te verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken (Matt. 1:19).

En daarom verscheen er een engel van God aan hem om hem te weerhouden de sociale hand aan zichzelf te slaan en juist bij haar te blijven. Omdat dit in het plan van God lag.

Zie je hoe nauw betrokken God bij ons denken is?

The God-Filter

David was zich bewust van het feit dat God zo’n actieve rol inneemt en zei daarom (Psalm 139:23-24):

23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.
24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Oftewel, het kan in je voordeel werken om God toe te staan en uit te nodigen om als een soort filter je gedachtenbrowser te laten monitoren.

Want zoals Rom. 8 zegt:

6 het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.
7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God.

Daardoor begrijpen we ook waarom de Heere Jezus voor ons nog even de puntjes op de ‘i’ zette, door te stellen dat het niet alleen gaat om verantwoord en fatsoenlijk gedrag — zoals niet doden, geen overspel, e.d. — maar dat als je broer/zus al haat, of iets of iemand begeert, heb je al gemoord, gestolen en overspel gepleegd. Alles begint namelijk in je denken.

En dat werkt dus niet alleen met het vleselijke denken. Ook met geestelijke gedachtengangen, zoals we zagen bij Josef.

Hoe ontwikkel je een radar voor Gods manier van denken?

Hoe maak je scheiding tussen vleselijk en geestelijk denken?

Allereerst is het denk ik belangrijk dat je je realiseert — net als met dromen — dat je zeker ook nog wel zo je eigen gedachten hebt. Niet alles is vleselijk of geestelijk. Niet elke gedachte die spontaan in ons opkomt is ook van God — zelfs niet elke gedachte die christelijk lijkt.

Het makkelijkste is als je al in gebed bent. Dit is makkelijker omdat je hele hart al gericht is op contact met God. Je kan dan ook eenvoudiger in gedachten overleggen met God. Daarmee doel ik op het feit dat je een wisselwerking kan ervaren van jouw gedachten en Gods gedachten.

Paulus beschrijft dit in Handelingen 15 als hij inhaakt op de verwarring die is ontstaan in de eerste gemeente doordat sommige mensen waren binnengekomen en hadden onderwezen dat iedereen weer besneden moest worden. Dit stuurt hij bij en maakt daarin een opvallende opmerking:

28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

Zonder nu even verder te gaan met wat die dingen inhoudelijk allemaal inhielden, haal ik deze uitdrukking van Paulus even aan om te illustreren dat zowel de Heilige Geest, als Paulus en Barnabas, hierover hadden nagedacht dezelfde gedachte deelden.

Daaraan zie je ook dat het belangrijk is om je gedachten op één lijn te brengen met de Heilige Geest. Dus als je in een gebedsmoment bepaalde gedachten krijgt, moet je afwegen en beoordelen of het vanuit God komt. En dat kan je o.a. doen door voor jezelf na te gaan:

  • Is het in lijn met het Woord van God?
  • Is het conform het karakter van God?

Het wordt lastiger qua onderscheid als je niet zo geestelijk bezig bent. Het kan zijn dat God op je eigen gedachtenstroom inbreekt en ineens iets ‘dropt’ in je denken. Meestal is dat te herkennen aan het feit dat het een hele heldere gedachte is, die afwijkt van de denktrant waarin je zat. En dat is ook logisch, omdat God anders niet je gedachten niet hoefde te onderbreken.

Voorbeeldje?

God mij destijds de tweede naam van mijn 1e zoontje. Als eerste naam hadden wij Calev gekozen (wat in het Ugharitisch ‘verknocht’ of ‘vervlochten’ betekent). En terwijl ik zat te denken waar hij verknocht aan zou zijn, zag ik een schip voorbij varen. En terwijl ik ernaar kijk, sprak God ineens in mijn gedachten ‘Mijn Liefde’. Deze gedachte viel samen met de naam van het schip waar ik naar keek: Amadeüs. Wat latijn is voor ‘liefde van God’. En zo is het geworden.

In dit geval was ik niet in gebed. En dubbelchecken of het in lijn met het Woord van God lag, was niet niet van toepassing op deze situatie. Wel was het conform het karakter van God.

Daarom kon ik het zo ontvangen. Nogmaals: De Heere God spreekt Zichzelf nooit tegen. Niet in woord. Niet in daad.

Het kan echter ook zijn dat je een hele ‘luide’ gedachte doorkrijgt. Hiermee bedoel ik dat het ineens met autoriteit je denken richting geeft of corrigeert.

Nog een voorbeeld:

Ik zat laatst in de auto met de kinderen en legde mijn bril in het bakje naast de versnellingspook. Dit was maar een seconde of twee en ineens kreeg ik heel helder door ‘Kijk uit!’ Mijn blik schoot omhoog en ik kon nog net naar links uitwijken omdat een auto ineens van baan veranderde en mij niet in zijn dode hoek had gezien.

Open Minded… zonder dat je grijze massa eruit valt

Samenvattend kan ik je aanmoedigen om je open te stellen voor Gods inspraak. Open voor correctie van je gedachten. Open voor leiding van de Heilige Geest in je denken.

Logica is hierbij niet altijd leidend. Maar je hoeft ook niet zo ‘open minded’ te worden en buiten de box te denken dat je je 3 kilo hersens buiten beschouwing laat. Je hebt niet voor niets gezond verstand gekregen! Daarbij zal het Woord wat voor ons staat opgetekend in de Bijbel je een goede veiligheidsmarge geven.

Hier hoef je niet zenuwachtig of krampachtig over te worden. Tenslotte vertelt het Woord ons ook dat wij in Hem leven, bewegen en ons wezen in Hem hebben (Hand. 17:28). Bovendien weet De Heere God dat je verlangt Zijn stem te verstaan en er naar te handelen. Hij is méér dan capabel om je bij te sturen als het dreigt mis te gaan — net zoals Hij dat deed in het leven van Jozef.

Hij zorgt er dus wel voor dat de eer uiteindelijk naar Hem gaat en niet naar jou. Of zoals het zo mooi in Efeze 3 (NBV) staat:

20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.