Artikelen die zijn geschreven op verzoek van en gepubliceerd in de media.

Bij de start van de Hagenpreken podcast ben ik bij het belangrijkste begonnen: het verstaan van Gods stem. Gewoon omdat, hoewel ik zelf al jarenlang gefascineerd ben door de Bijbel, de kennis van het boek belangrijk is, maar niet zo cruciaal als het contact met de Auteur.

Bij de start van de Hagenpreken podcast ben ik bij het belangrijkste begonnen: het verstaan van Gods stem. Gewoon omdat, hoewel ik zelf al jarenlang gefascineerd ben door de Bijbel, de kennis van het boek belangrijk is, maar niet zo cruciaal als het contact met de Auteur.

Bij de start van de Hagenpreken podcast ben ik bij het belangrijkste begonnen: het verstaan van Gods stem. Gewoon omdat, hoewel ik zelf al jarenlang gefascineerd ben door de Bijbel, de kennis van het boek belangrijk is, maar niet zo cruciaal als het contact met de Auteur.

Wetenschappers is het gelukt een stabiel embryo van een makaak-aap en een mens te ontwikkelen. Een gevaarlijke mix van nobele intenties en grensverleggende nieuwsgierigheid met een apocalyptisch tintje. Daarmee zijn we letterlijk weer terug bij af. Opnieuw schuwt de mens niet meer het beeld van de Schepper te kruisen met dieren. De Heere Jezus waarschuwde ons al.

Corona heeft wat normaal was herdefinieerd: angst voor lijden en dood krijgt voorrang op reserve naar genetische modificatie. Vaccins met nano- en Crispr-technologie bieden legale, transhumanistische mogelijkheden. Maar wat zet Adam 2.0 in werking?

Sinterklaas is een waar strijdtoneel geworden waarop ieder vooral zijn belangen lijkt te verdedigen: Nederlanders met een migratieachtergrond willen geen fout feest waarin slavernij wordt geëtaleerd. Nederlanders die zich door migratie-invloeden beroofd voelen van een stukje Nederlandse traditie willen hun Sinterklaasbundel niet herschrijven. Zwartkijkers?

Is ‘Gij zult niet oordelen’ het verkapte 11e gebod? Jezus confronteerde religieuze leiders. Johannes de Doper, Stefanus, Paulus, wonden er ook allemaal geen doekjes omheen. Toch lijkt er een ongeschreven wet te zijn onder gelovigen om ‘in-de-liefde’ te blijven en vooral niet te oordelen.
Maar wat nu als de wereld je juist daarvoor op de vingers tikt?

Een duit in het zakje van de emotioneel beladen homofiliediscussie in de kerk. We zien aan weerszijden van de loopgraven een veelvoud aan Bijbeltje-prik argumenten. Dat kriebelt theologisch bij mij. Vooral omdat er aandacht is voor mensen die uit de kast komen, terwijl degenen die achter het behang zitten blijven worstelen…

In de VPE lag een voorstel om de bestuursconstructie te vervangen door een zogenaamd bedieningenmodel (‘apostolisch model’). Gemeenteleden van VPE-gemeenten konden slechts gissen naar de reden en de implicaties voor eigen gemeenten van zo’n wending. Een artikel ter analyse van dit zo geclaimde ‘apostolisch model’.