Goede raad is niet duur. Goede raad wordt meestal gewoon vermeden of verward met bijval en empathie. Toch, als het aankomt op het onderscheiden van de stem en de leiding van God in ons leven, leert de Bijbel ons dat er veiligheid is in de veelheid van raadsheren.

Via het verhaal van een jonge ambitieuze koning, laat Benaiah zien hoe je beste vriend(inn)en niet per sé de beste raadgevers in je leven hoeven te zijn.

Oftewel, typisch een aflevering voor een ieder die bevestiging zoekt voor zijn kayak -missie naar IJsland…. of voor een ieder die liever steun zoekt voor zonniger oorden.

 | Bijbelpassages: Joh. 15:15; Gal. 4:7; 1 Joh.2:12-14; 1 Kor. 13:11; Psalm 40:1-3; 2 Kor. 13:1; Spr. 11:14; 1 Kor. 13:9; 1 Kon. 12:1-17.

 | Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Je hebt van die seizoenen dat je zo je eigen agenda plant of gewoon geen zin of gewoon geen idee hebt wat God van je vraagt. Dan kan het zijn dat Hij je bijstuurt door omstandigheden.

Naar aanleiding van een verhaaltje uit de kinderbijbel met een hoog Sjakie-en-de-bonenstaak gehalte, laat Benaiah zien wat de beste strategie is als je zelf een Jona aan boord hebt gehaald; maar vooral hoe God kan spreken door de stormen en ongemakkelijke situaties in ons leven. 

 | Bijbelpassages: Klaag. 12:12; Luk. 10:42; Kol. 3:2; Joh. 9:4; Mar. 10:27; Mar. 12:39-41; Jona 1-4.

 | Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Soms zijn er van die momenten dat de Schepper héél dichtbij komt met een stille, zachte stem die is duidelijk voor jou te horen, maar niet per sé voor anderen om jou heen. En wat Hij dan fluistert, raakt en geeft richting. 

Maar hoe weet je nu dat je niet zelf iets staat te verzinnen in je hoofd en daar de stem van God op plakt? Is dit niet gewoon een gevalletje van levendige verbeelding? Of domweg auditieve hallucinatie?

Benaiah neemt eerst even een klein konijnenpaadje om de handicap van een psychologisch getinte wereldbeeld en een wetenschappelijk, observerende benadering, te bespreken.

Daarna onderbouwt hij dit zachte spreken van God vanuit de Bijbel, zodat jij verschil ziet tussen God die tot, met en in je spreekt. 

 | Bijbelpassages: 1 Sam. 3:1-10; 2 Kor. 5:7; Rom. 4:17; Rom. 10:17; Heb. 11:1; Joh. 14:14,15, 26, 27; Heb. 13:8; Jes. 30:20-21; Deut. 18:21-22; Eze. 3:24; Matt. 10:19-20; Rom. 8:14, 16; Efe. 3:16; Joh. 4:24; 1 Koningen 19:9-13; Gen. 3:8-10; Joh.10:27.

 | Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Een korte hagenpreek ontstaan uit een vraag naar aanleiding van de vorige aflevering over indrukken van God. Ieder mens, christen of niet-christen, heeft namelijk met regelmaat bepaalde voorgevoelens of een dévà vu. Sommigen daarvan blijken zelfs eng accuraat.

Zijn voorgevoelens ook manieren van God om dingen aan ons duidelijk te maken, of begeven we ons geestelijk dan op glad ijs?

Benaiah geeft je een aantal safety tips en legt uit waarom het verstaan van Gods stem niet zozeer een puzzeltje is, maar eerder een rekensom.

——————-

Bijbelpassages: Deut. 18:10-12 (NBG); Hand. 27:9-10; Joh. 13:21; Hand. 17:16; 18:5; Spr. 3:5-6; Joh. 16:13; 1 Petrus 5:7.

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Als God spreekt, doet Hij dat op velerlei manieren. Een daarvan wordt vaak niet direct herkent als Zijn leiding. Namelijk, sterke indrukken die je van binnen kan krijgen in bepaalde situaties.

Zien we dit terug in de Bijbel? Jazeker! Benaiah neemt je mee langs de afgrond van de Grand Canyon, via een gemist etentje en een dronken Tibetaanse lama, om uit te leggen hoe God kan spreken door indrukken.

——————-

Bijbelpassages: 1 Joh. 2:20, 27; Hand. 27:9-12; Joh. 13:20-21; Hand. 17:16-34; Hand. 18:5-6; 2 Kor. 5:14.

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Ooit wel eens het gevoel gehad dat je in de mist vaart? Dat je geen zicht hebt op de weg die God voor jou heeft in het leven? 

Juist als jij je afvraagt waarom God niet duidelijker spreekt, vaart Benaiah weer een stukje met je mee. Dit keer om je te wijzen op één van de manieren van Gods spreken die er in de Bijbel nogal dik bovenop ligt. Namelijk, dat God graag verhalen vertelt.

En laat er nu één verhaal zijn dat de sleutel geeft tot het begrijpen van alle verhalen die God vertelt. Of dacht jij dat er alleen gelijkenissen in de Evangeliën stonden? Spits dan je oren maar, want onze Meester-verhalenverteller is nooit gestopt…

——————-

Bijbelpassages: Mt. 7:8; Mal. 3:6; Heb. 13:8; Job 33:14; Gen. 1:26; Mar. 4:2-20; Kol. 1:24-27

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

In een wereld van stemmen waar iedereen zijn eigen waarheid lijkt te (kunnen) hebben, is het een uitdaging om te weten wat waar is. Is waarheid wat we ervaren? Of kleurt de waarheid onze ervaringen?

In deze achtste aflevering even tijd voor een reflectief moment. Benaiah loodst je langs een paar cruciale vragen die bepalend zijn voor het hoe en het waarom van het verstaan van Gods stem. 

Want wat telt eigenlijk als ‘stem’? En waarom is het eigenlijk nodig dat we God een stem geven in ons leven? En wat heeft dit onderwerp eigenlijk met verliefdheid te maken?!?

——————-

Bijbelpassages: Ex. 4:1-8; Ps. 93:3; 98:8; Ps. 19:2-5; 1 Kor. 14:10-11; Joh. 10:27; Joh. 19:37; Joh. 14:6.

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

You never walk alone and you never think alone… Je gedachtenwereld is het terrein waar gevochten wordt om aandacht van meer personen dan alleen jij zelf en jouw innerlijke stem.

God heeft hier ook zo Zijn gedachten over.

Dit keer neemt Benaiah je mee in weer een manier hoe God met ons communiceert: via ons denken. Je zal erachter komen dat Heer van Hemel en aarde, niet denkt zoals je denkt dat Hij denkt… En dat Hij inspraak wil: Hij wil inbreken op ons denkproces. Niet als hacker, maar als Schepper die waakt over Zijn creatie en er mee bezig blijft.

——————-

Bijbelpassages: Ps. 42:2-3; Matt. 16:16-17; Mark. 8:33; Fil. 4:8; Jes. 55:8-9; Kol. 3:2; Ps 40:6; Amos 4:13; Ps. 139:1-6; Ps. 94:18-19; Jes. 65:2, 66:18; Matt. 1:19; Ps. 139:23-24; Rom. 8:6-7; Han. 15:28; Efe. 3:20-21.

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Soms maak je ergens een beslissing over die niet per sé te beredeneren is, maar je hebt er gewoon vrede over. Hoe kan dat? En hoe werkt dit eigenlijk?

Deze week legt Benaiah kort uit dat iedereen feitelijk een ingebouwde ‘weter’ heeft. En die ‘weter’ zorgt ervoor dat je vrede of onvrede ervaart over dingen. En als je hier alert op bent, kan je de blijdschap ervaren van hoe Gods vrede tot je spreekt in veel situaties.

——————-

Bijbelpassages: Joh. 16:13; Jes. 9:5; Col. 3:15; Jer. 17:13-18; Joh. 8:1-11; Rom. 3:23; Gal. 5:17; Rom. 9:1; Joh. 14:27; Fil. 4:7; Jes. 55:11-12.

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Toen de Heere Jezus op het punt stond te vertrekken, terug naar de Vader, liet Hij weten hoe Hij contact zou houden met ons. Namelijk, door de Heilige Geest.

Maar wat doet de Heilige Geest eigenlijk? En kan het zijn dat je misschien de Heilige Geest wel hebt, maar dat Hij jou nog niet helemaal heeft? 

Deze week legt Benaiah uit waarom wandelen-onder-invloed-van-de-Heilige-Geest een must is in het verstaan van Gods stem.

——————-

Bijbelpassages: Joh. 1:1-4; Joh. 14:16-17, 25-26; Joh. 15:5; Joh. 16:12-15; Rom. 5:5; 1 Kor. 6:19-20; Efe. 1:13-14; 5:18; Rom. 8:15; Hand. 19.

——————-

Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl