Profetie staat tegenwoordig weer op de kaart. Een aanzienlijk aantal kerken en gemeenten staat er in meer of mindere mate voor open. Tenminste, mits geschoeid op Westerse leest. Dat is, voorzichtige toespelingen op de toekomst omkleedt door vooral fijne en opbouwende bemoedigingen.

Met één tekst van de apostel Paulus als gulden regel, kreeg profetie anno-nu een drietonige klank, wat helaas ook een goede toetsing in de weg kan staan. Want ja, zeg nu zelf, je gaat positief profetisch gepraat toch niet bestempelen als goedbedoelde, beste wensen voor de toekomst?

Dit keer gaat Benaiah even wat dieper het Woord in om het hart van profetie te achterhalen. Want één tekst maakt nog geen doctrine.

Bijbelpassages: Joh. 16:12-14; 1 Kor. 14:3; 2 Kor. 13:11; Luk. 3:16-18; Joh. 16:7-11; Matt. 3:2, 8, 10-12; Mal. 4:5-6; 2 Pet. 1:21; Mt. 11:21-24; Mt. 26:34, 75; Hand. 5:1-11.

Meer info: https://saintk9.nl

Profetie: waar de een het niet in zijn hoofd zou halen om te pretenderen dat hij spreekt namens God, laat een ander geen gelegenheid voorbij gaan om Gods woorden door te geven aan zijn medemens. |

Een beladen onderwerp waar veel kerken zich ofwel niet aan willen branden, ofwel zo vurig in uitstappen dat toetsing van gegeven boodschappen bijna niet meer wordt gewaardeerd. Een ding is zeker: profetie maakt vaak veel emoties los en verdient een plekje in deze serie van het leren verstaan van Gods stem. |

Benaiah legt dit keer uit waarom profetie nu typisch niet een kwestie is van ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet. |

  • Bijbelpassages: 1 Kor. 12:10; 14; 1 Tim. 4:14; 1 Thess. 5:19-21; 1 Joh. 4:1; Gen. 2:16-17; 3:1-13; 2 Kor. 5:7; Heb. 11:1; Spr. 3:5; Rom. 10:17; Hab. 2:1; Joh. 16:12-15; Open. 19:10.
  • Meer info: https://saintk9.nl

Natuurlijk leg ik geen vachtje in de achtertuin om te kijken of hij droog blijft in een Hollandse zomer. Ik ben Gideon niet. Toch zou het makkelijk zijn als God een teken gaf.

Maar geeft God ons nog wel tekenen? En zo ja, hoe dan? En met welk doel?

Een aflevering waarin Benaiah het risico neemt om in een hokje te worden geplaatst, maar toch laat zien hoe buiten-de-lijntjes-kleuren niet cart blanche is om buiten het canvas dat ‘Bijbel’ heet te tekenen. 

Oftewel, hoe een teken-aan-de-wand nog steeds God’s-teken-aan-de-wand behoort te blijven.

Maar wat dat met het zusje van Sherlock Holmes te maken heeft…?

  • Bijbelpassages: 1 Sam. 28:6; Num. 27:21; Heb. 11:1; Luk. 22:31-32; 2 Kor. 6:14; Joh. 3:16-18; Matt. 12:38-42; Jes. 43:16.
  • Meer info: https://saintk9.nl

Soms zou je willen dat het makkelijker gaat, dat verstaan van Gods stem. Meer plug & play. Een beetje zoals Gideon deed toen hij wou weten hoe God erover dacht: vliesje uitleggen op de grond en vragen of God ‘m droog houdt of nat maakt. Weet je meteen waar je aan toe bent. Toch?

Daarbij, waarom zou je eigenlijk willen dat God je leven leidt? Je kan toch zelf wel uitvogelen wat het beste bij je past?

Dit keer neemt Benaiah een manier van Gods leiding verstaan onder de loep, die veel mensen soms losjes hanteren om richting te ontvangen. 

Maar wat dat met het zusje van Sherlock Holmes te maken heeft…?

  • Bijbelpassages: 1 Kor. 6:19-20; Kol. 3:3; Hand. 17:28; Joh. 5:19-21; Rich. 6:1-40; Ex. 2:15-16; Num. 22, 25, 31; Rich. 7:12; Gen. 24:12-20; Joh. 14:26; 16:12-15.
  • Meer info: https://saintk9.nl

Wat nu als God je gebed niet beantwoord? Is het dan een kwestie van nog harder doorbidden? Vasten? Of is simpelweg uit volle borst zingen: ‘You give and take away! You give and take away!’ En met een traantje: ‘My heart will choose to say, blessed be the name of the Lord…’?

Lijden en het onverhoorde gebed lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als het Bijbelse boegbeeld Job, die in een soort van weddenschap tussen God en satan, de ultieme boksbal leek te zijn.

In deze aflevering geeft Benaiah een aantal invalshoeken die je voorbij een Jobstijding kunnen trekken en inzicht geven in de complexiteit van lijden met onbeantwoorde vragen.

  • Bijbelpassages: Job 30:20; Job 1, 2, 42; Klaagl. 9:11; Luk. 22:31-32; Openb.12:10; Heb. 4:15.
  • Meer info: https://saintk9.nl

Ooit wel eens het gevoel dat God je is vergeten? Dat het lijkt aslof God gewoon te druk is om Zich met jou bezig te houden? Of erger: dat jouw situatie niet belangrijk genoeg is voor Hem om er aandacht aan te besteden?

Wel, dan ben je in goed gezelschap: de Bijbel staat bol van klachten gefrustreerde mensen aan het adres van God, omdat Hij niets zegt en hun gewoon lijkt te laten staan.

Benaiah deelt een aantal persoonlijke ervaringen uit de wachtkamer, die licht kun werpen op mogelijke redenen voor hemelse radiostilte, maar ook, wat dit kan uitwerken en aanscherpen in je leven.

| Bijbelpassages: Job 30:20; Psalm 22:2-3; Rich. 6:1-16; Ps. 28:2; Job 16:12-13; Ps. 42:2; Jac. 4:8; Ps. 62:2-3; Heb. 13:5b-6.

| Meer info: https://saintk9.nl

Soms opent God onze ogen voor wat we met onze oren misschien niet hebben opgepikt. Visioenen en beelden zijn unieke manieren van hoe Hij communiceert met ons.

Benaiah schetst deze aflevering hoe visioenen in allerlei gradaties voorkomen: van een blik op de hemel tot previews in het leven van alledag.

Als jij iemand bent van ‘eerst-zien-en-dan-geloven’, is deze aflevering waarschijnlijk voor jou!

 | Bijbelpassages: Hos. 12:10; Hand. 2:17-18; (Gen. 28:12, 13; Ex. 24:9,10; Ex. 33:23; 2 Chron. 18:18; Jes. 6:1; Ezek. 1:26; 10:1; Dan. 7:9; Mt. 17:9; Hand. 7:55; 2 Kor. 12:2; Open. 4:2); Num. 12:6; Job. 33:15; Num. 24:3

 | Meer info: https://saintk9.nl

Zijn alle dromen van God? Was het de pizza die je gisterenavond at? Of zijn er nog meer smaken?

Benaiah laat je zien hoe God er niet voor schuwt om merkwaardige en soms bizarre dingen gebruikt in dromen als symbolen om ons dingen duidelijk te maken op hartsniveau. En daarin is Hij verre van shock-schuw of preuts! 

Een praktische aflevering dit keer met tal van handvatten en voorbeelden om een begin te maken met het interpreteren van jouw eigen dromen op een verantwoorde manier. 

En, nee, daar heb je dus geen pdf-je met symbolen voor nodig.

 | Bijbelpassages: Pred. 5:2; Hand. 2:17-18; Ps. 16:7; Job. 33:13-18; 1 Kor. 10:5; Gal. 5:19-21; Ps. 118:17; Efe. 6:12-18; Gen. 37:11; Dan. 2:31; Hand. 16:6-11; Dan. 4:9-33; Gen. 4:1-49; 15:1-21; 28:10-22; 37:1-11; 40:1-23; Rich. 7:9-18; Dan. 2:1-49; 7:1-28; 8:1-27.

 | Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

De meeste dromen zijn niet bepaald bedrog, maar eerder verwerking van je bezigheden. Toch, als je er alert op bent, kunnen jouw dromen je meer vertellen over jezelf dan enkel hoeveel je aan je hoofd hebt.

God slaapt noch sluimert, dus Hij praat ‘s nachts gewoon door als je je daarvoor openstelt. Vandaar dat Benaiah je dit keer meeneemt op een Bijbelse ontdekkingsreis naar waarom God ons soms aanspreekt in onze dromen. Daarbij geeft hij alvast een voorzetje voor jouw persoonlijke ontdekkingsreis van hoe je dromen en nachtvisioenen je inzicht kunnen geven.

En dat heeft niets te maken met nootjes in je schoenen…

 | Bijbelpassages: Mt. 1:20; 2:12, 13, 19, 22; Gen. 20:3; Rich. 7:13-14; Dan. 2; Matt.27:19; Hand. 2:17-18; Job. 33:13-18; Hos. 12:10; Ps. 16:7; Rom. 2:14-15; 1 Kon. 3:5-13; Gen. 15:12-19; Pred. 5:2; Luk. 6:45; Spr. 4:23.

 | Meer info: https://benaiah.nl of https://saintk9.nl

Gods manieren om tot ons te spreken, zijn beyond our wildest dreams! Zo onvoorspelbaar als ons leven kan zijn, zo verrassend kan Hij dingen duidelijk maken in en door dromen.

In deze tweede aflevering geeft Benaiah een aantal concrete do’s en don’ts voor het helpen van anderen om hun dromen te verstaan. En wat wat praktische handgrepen hoe je stapsgewijs een droom onder de loep kan nemen om tot een betekenis te komen.

Ook deelt hij hoe een droom met een ‘tijdsslot’ bezegeld kan worden met een nachtvisioen die tijd en ruimte overstijgt.

 | Bijbelpassages: Pred. 5:2; Klaagl. 9:11; 1 Kor. 13:9; Dan. 1:17; Spr. 20:5; Dan. 4.

 | Meer info: https://saintk9.nl