Leven in de realiteit van het Verborgen Koninkrijk van God wil niet zeggen dat je half LARP-end door het leven banjerd. Of gemakshalve de bruidsjurk al aantrekt omdat je binnenkort de Opname-voor-de-grote-verdrukking verwacht.

Benaiah legt uit hoe dit Koninkrijk tastbaar wordt door te leven met hoop en in geloof. Maar ook waarom het vrijwel onmogelijk is dit te doen zonder een verwachtingsvol gehoor naar persoonlijke woorden en leiding van God in je leven.

Een podcast met een vleugje kernfysica, waarin uitgelegd wordt dat God eigenlijk nooit in het zelfde schuitje zit als ons.

 • Bijbelpassages: Kol. 3:1-4; Efe. 2:5-6; 1 Kor. 13:13; Jer. 29:11; Rom. 10:17; Mt. 4:4; Han. 15:28; Mk. 9:23; Mt. 14:22-36/Mk.6:45-56; Mt. 6:28.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Na een maandje privéturbulentie, heeft Benaiah de digitale draad weer opgepakt. En dat in de hoop je te doen verlangen naar de woorden van God in en voor jouw leven.

In een tijd waarin de geest van deze tijd ons uitput en afmat en jaagt van stress naar angst en terug, is rust een spaarzaam goed. Zelfs christenen doen verwoede pogingen om dit op eigen kracht terug te winnen en gaan daarbij soms zelfs shoppen-bij-de-religieuze-buren.

Dit keer kijken we naar wat acute rust kan brengen in onze omstandigheden en hoezeer het uitstrekken naar Woorden van God het verschil maakt tussen leven en overleven.

 • Bijbelpassages: Dan. 7:25; Rom. 12:2; 2 Kor. 10:5; Fil. 4:8; Mt. 11:28; Luk. 10:39-41; Ps. 131:2; 1 Pet. 2:1-6; Mt. 8:22; Han. 8:30; Heb. 11:1; Rom. 10:17; Ps. 130:5; Mt. 4:4; Mt. 8:8-10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Nu uit onderzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap blijkt dat driekwart van de Nederlanders en bijna de helft van de christenen de Bijbel niet of nauwelijks opendoet. Maar toen Paulus beweerde: ‘Geloof komt uit het horen en horen uit het Woord van God’, doelde hij vast niet op de desinteresse voor het geschreven Woord.

Maar hoe erg is dit? Bij gebrek aan een ‘lees-je-Bijbel’ blijft nog altijd bid-elke-dag’ over? En er is toch ook een groeiend verlangen voor het ontvangen en delen van woorden die we (menen) te horen van God voor onszelf of voor anderen?

Dit keer helpt Benaiah je laveren langs de klippen en zandbanken van het niet gegrond zijn in het Woord van God. En welke gevolgen dit kan hebben voor het verstaan van Gods stem — en daarmee voor je uitstappen in geloof.

Een aflevering die de goedheid van God van twee kanten laat zien zonder het blijde van de boodschap te willen weglaten.

 • Bijbelpassages: Hab. 2:1-2; Ex. 12:29-30; Dan. 4:30-37; 2 Kon. 5:19-27; 2 Sam. 12:7-12; Open. 2:20-22; Han. 5:1-11; Joh. 9:3; Rom. 10:17; Luke 4:18-19; Mt. 11:28-30; Hab. 2:4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Een goede voorbereiding is het halve werk. En dat is niet alleen het geval als je gaat zeilen. Geestelijk gezien is het zaak dat we ons voorbereiden op de storm van de laatste dagen voor de terugkomst van de Here Jezus Christus. Geloofsgroei is daarin onmisbaar.

Benaiah legt uit hoe geloven eerder een zaak is van herkennen dan van leren. Geloof heeft namelijk alles te maken met alert en waakzaam zijn, zodat je kan uitstappen zodra je herkent wat je voor je ziet.

 • Bijbelpassages: Lk. 18:8; Heb. 11:1; 1 Thes. 5:1-11; 1 Kor. 12:1-11; 1 Tim. 6:12; Lk. 8:25; Mt. 8:26; Mt. 14:31; Joz. 10:12; Han. 9:5; 1 Sam. 1:19, 16:1-12; Hab. 2:1; Lk. 4:16-26; 1 Kon. 17:10-11; 2 Kon. 5:1-14; Efe. 1:18-19; Rom. 10:17.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Terwijl sommige niet-christenen al aan het preppen zijn geslagen omdat ze aanvoelen dat er maatschappijontwrichtende gebeurtenissen op komst zijn, staat de kerk nog steeds een beetje op snoozestand.

Nu is het niet zo dat deze nonchalance is geworteld in een woest geloof. Veel van ons doen dit onbewust een beetje uit zelfbescherming. Want al die speculaties over de wederkomst geven toch een beetje teveel negatieve energie. Beter om ’t ontspannen en positief te houden, toch?

Hoe haaks staat dit op de boodschap van de blijde verwachting waarmee de apostelen de gemeente in het Nieuwe Testament mee ‘bemoedigden.’ Zo van: ‘Cheer up, it’s gonna get worse… En van: ‘Hef vooral je hoofd omhoog: we zijn er bijna!’

Dit keer laat Benaiah even zijn drijfveer voor deze Hagenpreken doorschemeren. En dat is: jou gefocust houden tot op het punt dat jouw geloof niet langer een default setting is, maar een dynamische onderdeel van je dagelijks leven.

En om de boel een beetje uit de formulesfeer te halen, wordt geloof als one-size-fits-all sleutel tot gebedsverhoringen gehaald in deze aflevering.

 • Bijbelpassages: Mt. 25:1-13; 1 Chr. 12:32; Jn. 9:4; 2 Pet. 3:4, 9; 1 Sam. 17:26; 1 Kor. 13:13; Op. 2:4; Lk. 10:7; 1 Tim. 5:18; Mk. 4:31-32; Heb. 11:6.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Ja, leuk natuurlijk dat je ouders je naar de kerk meesleepten, maar als je nu gewoon spiritueel door het leven gaat, is dat toch ook heel waardevol? Tenslotte ben je wel gewoon in de kerk getrouwd…

Uit de praktijk van de ontkerkelijking van vandaag de dag, blijkt dat een oprecht geloof van ouders niet een eind-goed-al-goed garandeerd voor de volgende generatie. Jozua had hier ook al mee te maken.

Dit keer speelt Benaiah even advocaat van de .. eh… Here God, door uit te leggen dat, hetgeen waar menig telg uit een beklemmend geloofsnest van baalde, Bijbels gezien wel klopt: Geloven is een moetje… Maar of dit aanslaat hangt wel van het type ‘geloof’ af.

 • Bijbelpassages: Joz. 24:15, 16-17; Rich. 2:7-13; Mt. 4:4; 2 Tim. 1:5; Heb. 1:1-3, 6; Spr. 17:22, 18:14; 1 Kor. 14:33; 1 Sam. 10:10-12; Num. 14:44; 2 Kor. 9:6; Gal. 6:7; Hab. 2:4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Je zou verwachten dat, wanneer God een leider uitkiest om het volk het land in te leiden en de verovering te beginnen, Hij dus Kaleb uitkiest. Zo van: natural born leader. Onverschrokken. Voor niets en niemand bang. Logisch toch?

Dit keer een aflevering over hoe Jozua’s moed hem bijna in de schoenen van Mozes zonk. Benaiah werpt licht op het verschil in hoe God over Mozes en Kaleb spreekt, versus hoe Jozua te boek stond. En ook waarom dit verschil verband houdt met de manier waarop God Zijn leiders selecteert.

Spoiler alert: Het is makkelijker één persoon te dienen, dan een heel volk namens God.

Hoewel niet iedereen reuzenterrein hoeft te veroveren, feit blijft: geloven kan niemand vóór je doen. Om van laf naar lef te gaan, is nu eenmaal een kwestie van vertrouwen. Want ook Braveheart is weleens bang.

 • Bijbelpassages: Numeri 13: 26-33; 14:1-12; 14:23-24; Spr. 28:1; Op/ 21:7-8; Dt. 1:38; Mk. 10:42-45; Joh. 6:67; Ex. 24:13; Num. 11:25-29; Num. 12:3; Ex. 33:11; Joz. 1:1-9; 17-18; Hab. 2:4; Heb. 11:6; Num. 20:8-12.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Daar zit je dan, als enige bejaarde tussen de jongelui. 40 Jaar lang op water en brood. In de brandende zon. Schapenkonten kijkend. Wachtend tot al je buddies van vroeger het loodje hebben gelegd. En dat terwijl het zo mooi had kunnen zijn…

Soms wordt je geloof je uit handen geslagen door het leven. Dan is de storm te heftig en kan je nog maar één ding doen: het anker uitgooien.

Het leven van Caleb staat niet alleen bol van geloofsdaden, maar juist ook van volharden in hoop. Benaiah laat dit keer zien hoe, ook al wordt je honds behandeld, een rotsvaste hoop je trekt door woestijnperiodes in je leven, tot je wel weer op het punt komt dat je reuzen kan verslaan.

 • Bijbelpassages: Lk. 17:20-21; Heb. 6:19; Kol. 1:27; Rom. 8:25; Heb. 11:1; Num.32:12; Num. 13:6; Jozua 15:17; Mt. 15:26; Op. 22:15; Num. 13:26-14:38; Gen. 6:1-4; Pred. 9:4; Joz. 14:10-15.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Liefde en geloof wordt veel en vaak gepredikt. Maar hoop is cruciaal als je opgroeit in het verborgen Koninkrijk van God.

Waar veel mensen denken dat hoop vaag is of simpelweg een verlengstuk van geloof, legt Benaiah het verschil tussen die twee uit naar aanleiding van de dag dat de Here Jezus terugkomt.

In de bijsluiter van die Grote Dag, zit echter nog een hoopje-onder-het-gras volgens de Bijbel. Namelijk dat ons sterfelijke lichaam verslonden zal worden door het leven. En dat is maar goed ook. Want wie zou nog langer willen blijven kamperen in een oude tent?

 • Bijbelpassages: Fil. 2:16; Heb. 10:24-25; Mal. 4:1-2; Ps. 130:5-6; Op. 6:16; 2 Kor. 4:16; 2 Kor. 5:1-4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

In de chaos van deze laatste dagen is het vaak ieder-voor-zich-en-God-voor-ons-allen. En de coronacrisis hield ons de spiegel voor dat zelfs de kerk daar prima mee kon leven. Maar hierdoor nam de eenzaamheid en depressie toe. Want vrienden zijn toch écht wat anders als volgers.

Toch had God vanaf het begin een wij-gevoel in gedachten. Een heuse, wereldwijde fellowship die Hem zou voorleven aan anderen.

Maar ja, de wereld om ons heen heeft nu niet bepaald een hoge pet van christenen op. Op Schrift hebben we dan wel de rijkdom van Christus; in praktijk blijken we een hopeloze persiflage neer te zetten van onze Schepper.

Is er nog hoop? Voor ons? Voor de wereld die snakt naar mensen waar ze van op aan kunnen?

In een wat minder gestructureerde aflevering, reflecteert Benaiah op hoe een eeuwenlang geheim de sleutel geeft tot de hoop die we mogen vertolken naar de wereld om ons heen. Want wie is er nu eigenlijk écht ‘een goed mens’?

 • Bijbelpassages: Joh. 10:14-16; Mt. 25; Kol. 1:27; Mk. 4:11; Ef. 3:13-14; Efe. 3:8-11; Kol. 1:26-27; Mt. 19:17; Rom. 3:23; Joh. 14:23; Ef. 5:27; Fil. 2:13; Gen. 1:26..
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com