Al zo lief had God de wereld, dat Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon…’ Vrijwel iedereen heeft de bekenste bijbeltekst wel een keer voorbij horen komen. Het wekt de indruk dat we speciaal zijn voor God. Iedereen. Het past bij het christelijke mantra geworden: ‘Jij bent uniek!’ (net als iedereen trouwens…). Maar klopt dit wel?

Benaiah neemt je mee naar de schat van God in deze aflevering. Want God is er vanaf het begin af aan duidelijk over dat de kruisdood van Zijn Zoon enkel van waarde was omdat er iets waardevols in de akker van de wereld verborgen lag. Schokkend genoeg, blijkt ieder mens van waarde te zijn, maar niet iedereen waardevol, tot op het punt dat de Schepper ons beschouwd als een kostbaar bezit.

 • 2 Kor. 5:15; Genesis 14:1-24; Hag.2:9; Ps.50:10; Ps.24:1; Mt. 19:17; Rom. 3:23; Rom. 5:8; Mt. 13:44; Exodus 19:5; Rom. 10:17′ Jes. 30:21; Luk. 18:8b; Gen. 12:1-5; Joh. 14:2; Gen. 12:2, Rom. 4:9b.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

God maakte alles op zijn tijd, plaatste ons allemaal in de tijd, gaf ons een leeftijd met daarin tijd om ons aan elkaar te verbinden, te werken en te genieten. Zo concludeert de Prediker.

In de aanloop van seizoen 4 van Hagenpreken, reflecteert Benaiah op hoe in onze tijd zowel relaties als ons werk onder druk zijn komen te staan in de ‘vluchtige dagen’ waarin wij ‘zwoegen onder de zon’ (Pred. 9:9). En hoe dit op gespannen voet lijkt te staan met de garantie die de Here Jezus ons gaf dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht.

Dit geeft de aanzet tot een nieuw thema: ‘Leren leven met een gat in je hand.’ Maar dit krijgt binnen Hagenpreken wel een hele andere betekenis…

 • Bijbelpassages: Matt. 11:28-30; Pred. 9:9; Spr. 10:22; Spr. 11:24-25.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Zelfs christenen trappen erin: ‘Wordt je beste zelf!’ En traditiegetrouw, lijkt 1 januari de ultieme startdatum om dit voornemen nu eens serieus beet te pakken. Maar nog voor de drie koningen het land zijn uit gehobbeld, heeft desillusie bij menigeen alle wilskracht alweer ingehaald. Sommigen overwegen dan nog wel een rondje bidden en vasten er tegenaan te gooien, maar zelfs de euforie van zo’n geestelijke booster blijkt ook weer een houdbaarheidsdatum te kennen.

Wat is er mis met ons? Dit zouden wij, als geestelijke mensen, toch bij uitstuk toch moeten kunnen? Met zelfbeheersing als vrucht van de Geest en alle mogelijke stations doorlopen — doop, belijdenis, gebed, pastoraat, bevrijding, vervulling en wat heb je al niet? — kan het toch niet zo zijn dat er helemaal geen verbetering optreedt?

Benaiah zet de bijl dit keer in de nieuwjaarstraditie. Want ook al zien wij, en onze Lieve Heer uit naar een vernieuwing die van dag tot dag, geestelijke groei, is niet een kwestie is van ‘jezelf verbeteren’. Er viel namelijk niets meer te verbeteren aan ons. God moest overnieuw beginnen. Iets nieuws scheppen. En dat wordt niet zichtbaar door ons…

 • Bijbelpassages: Rom. 12:18; Kol. 2:10-16; 2 Cor. 4:16; Kol. 3:1-4; Heb. 12:1-2; Mk. 8:34-35; Mt. 19:17; Kol. 3:5-8; Joh. 14:19-20; Gal. 2:20; Op. 12:10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Na een ruig decembermaandje, toch nog een dubbele hagenpreek in één aflevering aan de staart van het jaar. Juist omdat het jaarlijkse reflectiemomentje menigeen parten speelt omdat ons nieuwe leven in Christus nog vaak zo onzichtbaar blijft voor mensen om ons heen. En wat erger is, omdat we intern vaak dat knagende stemmetje houden als we in de spiegel kijken.

Daarom, nog één keer het diepe in. Benaiah zet bewust nog even de boel op scherp, maar zet ook even de beruchte gij-zult-niets van de 10 geboden op een zonniger plaatsje, zodat je ook volgend jaar lekker kan afleggen en opkijken…

Maar wat dat nu allemaal met 50 rijden binnen de bebouwde kom te maken heeft?

Als mensen vandaag de dag überhaupt in een Schepper geloven, hebben ze of het beeld van een tirannieke God voor ogen die hun komt beroven van wat hun lief is. Maar soms zijn ze voorgesteld aan SinterJezus. De God Die hun leven beter gaat maken. Die ons in Zijn overvloedige genade de hand boven het hoofd houdt. Zolang wij maar gelukkig zijn.

Als de Heer van het Universum terugkeert om Zijn Koninkrijk zichtbaar te vestigen, zullen veel mensen het uitschreuwen van angst en vragen aan de bergen om op hun te vallen om hun te verbergen. Dit terwijl het anderen, met de nodige Godsvreze, als een Mozes reikhalzend zullen uitzien naar Zijn verschijning.

Met een beetje hulp van Adam en Mozes, kijkt Benaiah naar het verschil tussen de zelfbewuste mens en de God-bewuste mens. En hoe dit bepaald of je wandelt in angst voor God als boeman of in Godvrezend ontzag.

 • Bijbelpassages: Efe. 1:6; Rom. 2:4; Joh. 3:16-18; 1 Joh. 1:5, 4:8, 5:11; Heb. 12:28-29; Gen. 2:16-17, 3:6-11; Rom. 10:17; Ps. 23:4, 118:6, 84:12; Jes. 64:6; 2 Tim. 1:7; 1 Joh. 4:16-19; Jes. 33:5-6; Ex. 20:18-21; Dt. 5:23-28; Jer. 5:21-22; Jes. 66:2; 1 Kor. 6:19-20; Ex. 14:12; Heb. 11:25-26; Ex. 33:15.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Het beeld van God als onze-lieve-Heer en Vader is veruit favoriet boven Hem als Heer en Rechter over de schepping. Geen wonder dat de vreze-des-Heren daarmee ook een beetje is ondergesneeuwd.

Toch overkomt de Schepper daarin het tegenovergestelde van Sinterklaas, die voorheen louter en alleen de grote kindervriend was, maar tegenwoordig aan karaktermoord onderhevig is.

Dit keer een politiek incorrecte aflevering waarin Benaiah, geheel on-woke, een lans breekt voor Nicolaas uit Myra en de zwartepietendiscussie omleidt naar de essentie van wat het Sinterklaasfeest levend houdt onder kinderen: Hij bestaat… en het kán: een lieve, goede Heer.

 • Bijbelpassages: Fil. 2:12-16; Heb. 12:29; Joh. 15:14; 1 Kor. 7:21-24; Kol. 3:22; Kol. 4:1; Mar.10:45; Joh. 15:15; Gal. 4:7; Matt. 16:18; Fil. 1:15-19.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

In de opmaat richting kerst, is het goed om stil te staan bij onze eigen sterrenstatus. Dat is, Gods voornemen om ons te laten schijnen als lichten in een duistere wereld. De Here Jezus, als Morgenster, nam het voortouw. Nu wij nog. Gewoon, omdat sterren nu eenmaal richtingaanwijzers zijn.

De realiteit is dat de meeste mensen de weg kwijt en wij nu niet bepaald een feilloos voorbeeld van onberispelijkheid en smetteloosheid. Dus houden we meestal de schone schijn op, met als gevolg dat we eerder als schijnheiligen te boek staan, dan als oogverblindende bakens in deze laatste dagen.

Benaiah licht alvast een tipje van de sluier op van hoe we kunnen blijven schijnen, door een minder prettig preekpaadje af te lopen met je. Een waar je gezonde rillingen van krijgt, namelijk een complete introductie naar de Zoon van God.

 • Bijbelpassages: Mt. 24:37; Gen. 6:5; Kol. 3:14; Fil. 2:12-16a; 1 Joh. 1:5; Pred. 9:11; Luk. 18:19; Rom. 3:23; Rom. 7:19; 1 Tim. 1:15-16; Heb. 12:1-2; Luk. 5:20-26; Joh. 9:3; Luk 7:15-16; Han. 2:42-43; Op. 22:17; Ps.111:10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

De wereld heeft haar houdbaarheidsdatum zo langzamerhand bereikt. Maar dat is nog geen reden om een bruidsjurk aan te trekken, al is een ontsnappingstheologie voor veel christenen de manier geworden om het vol te houden.

Benaiah pakt ‘m even anders beet. Want wat Jan soldaat van Karel krijger onderscheid, is de mindset dat slecht weer niet bestaat. Enkel slechte kleding. Vandaar — onder het mom van investeer-in-‘gear’ — dit keer een aantal cruciale inzichten in hoe Gods onvoorwaardelijke liefde niet alleen het antigif vormt tegen angst, maar ook hoe het een onderstroom van blijdschap bewerkt die nodig is om je te wapenen tegen ontmoediging en depressie.

Of zoals de Bijbel het zegt: ‘Kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.’ (Kol. 3:14)

 • Bijbelpassages: Efe. 5:15-16; Mt. 24:4-14; 1 Kor. 15:26; 1 Joh. 4:18a; Joh. 14:23-24; 15:9-14; Deut. 30:15-20.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Liefde is prachtig. Liefde voelt goed. Tenminste, dat wordt ons vertelt in allerlei media vormen vandaag de dag. Daarom zoekt iedereen naar een stukje liefde. Naar een onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden om wie je bent — wat je ook doet of hoe je er ook uitziet. Maar de wereld mist duidelijk een puzzelstukje.

Veel christenen hebben terecht geleerd dat liefde meer is dan een gevoel. De band DC Talk zong ooit: ‘Love is a verb’. Dat klopt. En toch… de uiteindelijke uitwerking van liefde, brengt wel weer een gevoel met zich mee. Maar hoe bereik je dat?

Na een kleine amuse voor het kieskeurige kerkvolk, legt Benaiah dit keer de zere vinger op de werking van geloof, hoop en liefde. Waarom juist deze drie waarden in Gods Verborgen Koninkrijk zo onlosmakelijk verbonden zijn, dat de grote favoriet niet prioriteit kan krijgen over de rest.

 • Bijbelpassages: Kol. 1:3-5; 1 Thes. 1:2-3; 1 Kor. 13:1-3, 13; Gal. 5:6; Heb. 11:1, 6; 1 Joh. 4:8; Hoog. 8:6; Joh. 15:13; 1 Kor. 15:55-57; 1 Thes. 1:3-5.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Omdat het Verborgen Koninkrijk niet van nature opvalt, moet ernaar actief naar verlangt en gezocht worden. Helaas is het voor veel christenen eerder een ‘Zingt eerst het Koninkrijk van God..’ dan een ‘Zoekt eerst het Koninkrijk…’

Toch geeft ons gebrek aan nadrukkelijk verlangen naar dit verborgen rijk, God de Vader soms het schaamrood op de kaken.

Vandaar dat Benaiah dit keer het verschil uiteen tussen toeristen, vluchtelingen en vreemdelingen uiteen zet. Maar ook waarom wij als vreemdelingen soms nog niet raar genoeg zijn en er als bijwoners nooit helemaal bij zullen horen.

Maar wat dat nu met de Xenos te maken heeft…

 • Bijbelpassages: 2 Kon. 6:16-17; Heb. 11:13-16; Mt. 6:33; Mt. 6:19-34; Joh. 8:44; Kol. 3:1-2; Lk. 21:25-27; Jn. 6:67; 2 Pet. 3:9-13; Gal. 5:22; Gen. 1:26-27; Kol. 1:27; Han. 4:32-35.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com