Menig christen spreekt doorgaans eerbiedig over ‘onze lieve Heer’. Toch zijn er nog altijd christenen die ziekte, tekort of armoede proberen te verklaren als iets wat God soms zo gewild heeft. Als iets wat Hem misschien zelfs eer geeft als wij het met de nodige ootmoed geduldig weten te dragen.

Hoe kan het dan toch , terwijl de Heere Jezus Die als Immanuël — God met ons — de Vader zo beeldend neerzette, nooit iemand ziek maakte of hongerig hield, dat wij denken dat Hij dat na Zijn hemelvaart wel ineens zo’n beleid voert?

En omdat deze veronderstelling niet uit de evangeliën valt te destilleren en het ook niet te rijmen is met wat we normaliter van onze aardse vaders zouden verwachten, staat Benaiah dit keer stil bij de Bron van ons Leven.

Is het mogelijk om God te bestelen en om gegarandeerde zegen in te boeken door het geven van tienden? Veel van de hedendaagse tienden-leer lijkt met behulp van Maleachi 3 deze overtuiging goed te hebben dichtgetimmerd. Natuurlijk garandeert dit tevens een stabiele begroting voor de kerkportefeuille, maar is het wel zo simpel?

In het laatste staartje van de serie over rentmeesterschap, vat Benaiah de koe bij de horens om te onderzoeken of deze wel zo makkelijk te melken is of ons enkel zuur doet kijken. Motivaties en mogelijkheden om gelovigen binnen te brengen in het leren leven-om-te-geven komen hierbij uitgebreid aan de orde. Alsook het verschil tussen tienden als plicht versus tienden als principe los van een percentage.

 • Bijbelpassages: Mar. 12:41-44; Lev. 27:32-33; Numeri 18:21-33; Deut. 12:11; 14:22-29; 26:12-14; Mal. 3:6-12; Gen. 14:8-24; Gen. 28:20-22; 1 Kor. 9:10, 13-14; Lev. 27:31; 1 Pet. 2:5, 9; 1 Kor. 3:9; 2 Kor. 9:7, 13-14; Spreuken 3:9-10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Terwijl de Heilige Koe Barbecue nog na smeult van bewezen diensten in seizoen 4, kwamen in de zomer verzoeken binnen voor wat rentmeester-restantjes. Daarom, in het kader van pragmatisch onderwijs, vat Benaiah nog eenmaal de koe bij de horens deze nazomer. Want leven om te geven vraagt om de nodige oefening.

Dat oefening niet optioneel maar noodzakelijk is, blijkt wel uit het verhaal van een arme weduwe. Kennelijk is God meer onder de indruk van ons zaaien dan ons zingen.

Benaiah geeft ondertussen een inkijkje hoe zijn eigen geef-groeicurve in gang werd gezet met grote weerzin en scepticisme.

Je zal maar je beste beentje voor zetten in de naam van Jezus, daar ook nog spectaculaire resultaten van zien, en tot je schok te horen krijgen dat Degene waarvoor je het allemaal zei te doen, jou niet eens kent?!

Als afsluitende aflevering van seizoen 4, neemt Benaiah je via de 3 kampeerfuifjes van God mee naar de berg Sinaï, waar we aankomen op het foute feest.

Een episode waarin nog een keer, op het scherpst van de snede, gekeken wordt naar een laatste, vitaal ingrediënt van rentmeesterschap: het beeld wat wij van God hebben of desgewenst gewoon maken. Want woe wij God benaderen en of we ons kwetsbaar en onderwijsbaar op willen stellen, bepaald of we gerekend zullen worden tot de intimi van de Koning: mensen met wie Hij Zijn geheimen deelt.

 • Bijbelpassages: Mt. 25:13-30, 44; Mt. 7:21-23; Exo. 19:9;, 13-24; 1 Sam. 13:14; 1 Sam. 18:7; Ex. 20:18-21; Spr. 16:6; Ex. 32:2-5; Rom. 1:23; Mt. 7:23; Joh. 1; 1 Kor. 13; Ps. 25:14; Rom. 12:1.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Hagenpreken Seizoen 5 zal in augustus weer van start gaan, na een korte zomerstop.

Rentmeesters krijgen talenten, ieder naar hun bekwaamheid, en mogen feest vieren met hun heer als ze hier goed mee om zijn gegaan, vertelt de gelijkenis van de Here Jezus. Maar is de context waarin dit verhaal wordt vertelt echt wat wij ervan willen maken?

Benaiah torpedeert dit keer de klassieke gedachte dat de effectiviteit van jouw rentmeesterschap ook maar iets van doen heeft met het succesvol inzetten van je talenten, gaven, geld of middelen. Want het verhaal wordt door de Heer in Wiens dienst wij staan als rentmeester, helemaal niet gekoppeld aan een stukje fraai ‘competentie-management’ van onze kant. Er blijken hele andere criteria te zijn.

Het is alleen aan jou of je dit verzilvert…

 • Bijbelpassages: Matt. 25:13-30; Mt. 25:31-32; Mt. 7:21-23; Mt. 25:31-46; Ps. 12.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Wat een vader doet en wie hij is, wordt in onze woke-wereld momenteel met het nodige venijn geherdefinieerd. Toch wordt de Here Jezus al in het Oude Testament als ‘Eeuwige Vader’ aangekondigd. En aan ons de nobele taak om Zijn onveranderde beeld te vertolken naar een wereld vol wezen. Helaas doen we dit alleen maar wat vaak met een slag om de arm. Wat dikwijls leidt tot karaktermoord en teleurstelling.

Dit keer gaat Benaiah een beetje off-script om een lans te breken voor een ieder die zit te knokken met ziekte, depressie of ellende en zich afvraagt waarom gebed niet hielp.

Een aflevering voor een ieder die het antwoord niet weet, maar niet bang is voor wat extra huiswerk.

Disclaimer: in het vuur van prediking worden wel weer wat heilige koetjes gebarbecued…

 • Bijbelpassages: Heb. 12:5-14; Joh. 17:6; Joh. 5:18; Joh. 14:9; Luk. 9:1-6; (Mt. 4:24; 8:16-17; 12:15; Lk. 4:40; 6:17-19); Mt. 17:17-18; Lk. 5:12-13; 10:37-38; Joh. 17:18-23; Pred. 10:8; Mt. 17:19-21; Heb. 11:6, 13-16; Mk. 9:24; Joh. 5:1-12; Lk. 7: 11-17; Jes. 53:4; Mt. 8:16-17; Jac. 5: 14-15; Mt. 25:35-36.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Wat een rentmeester doet in Gods Koninkrijk is eigenlijk best apart. Dat wil zeggen, als rentmeester zet je jezelf apart voor God en Zijn doelen. Maar da’s geen makkie. Net als dat een bruiloft makkelijker is dan een huwelijk, gaat veel rentmeesterschap niet vanzelf over rozen.

Benaiah snijdt toch nog een keer het mes wat dieper. In Bijbelstudiestijl, worden de puntjes op de ‘i’ gezet wat betreft de predik-paadjes in ons extreme landje: van doom-and-gloom naar love-is-all-you-need.

Uiteindelijk gaat het er niet alleen om wiens bezit jij bent, maar ook of je jezelf weet te bezitten…

 • Bijbelpassages: 2 TIm. 3:12; Lk. 6:26; Mt. 10:16, 22; Ps. 19:10; 2 Kor. 6:18 – 7:1; Ef. 4:13; Ef. 6:12; 2 Kor. 10:5; Heb. 12:4; 2 Kron. 16:9; Fil. 2:12-13; 1 Pet. 1:14-16; 1 Thess. 4:3-8.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

De mens, geschapen naar het beeld van God, maakte een detour, via Christus, om opnieuw aan Hem gelijkvorming te mogen worden. Maar ’s ochtends in de spiegel ziet het er toch een beetje anders uit. Echt meer ‘aardse tent’ dan een hemels bouwwerkje.

Dit is een aflevering ontdaan van vijgenblaadjes, waarin Benaiah reflecteert op drie verschillende zelfbeelden: hoe jij jezelf ziet en wil dat je overkomt; het imago wat de wereld om je heen van jou maakt of breekt; en wat nog openbaar gemaakt gaat worden door God—straks als Jezus ons het vuur aan de schenen legt.

Wie jij echt bent, wordt op een dag openbaar gemaakt door de Here Jezus. Toch is het is niet jouw liefde voor Hem, maar de vreze van de Heer die bepaald welke vrucht van jouw leven blijvend is.

 • Bijbelpassages: 2 Kor. 2:10-11; Lk. 9:24; 1:27-28; Efe 3:17-19; 2 Kor. 5:1-12; 1 Sam.16:7; Joh. 7:3-9; Kol. 1:15; Joh. 5:19; Rom. 3:23; 2 Kor. 10:12; Gal. 6:3; 1 Kor. 4:3-5; Heb. 4:12-13; 1 Kor. 3:12-15; 1 Tim. 5:24-25.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

God schiep de mens naar Zijn beeld. Zo-Vader-zo-zoon. Kon de schepping zich tenminste gerust onderwerpen aan de heersende mens. Die leek immers op hun Pappa, Degene die alles zo bijzonder goed had geschapen?

Dit is dan ook de basis voor ons rentmeesterschap. Maar voordat de Schepper in Genesis begint over wat ons te doen staat, wordt ook nog even (geheel tegen de geest van deze tijd) gesteld dat Hij de mens expliciet binair heeft geschapen…

Reden voor Benaiah om toch weer een bescheiden heilige-koe-barbecue momentje in Hagenpreken te bouwen. Geheel functioneel worden dit keer een paar woke-worstjes gegrild, maar alleen om de juiste focus te krijgen omtrent waar we onze identiteit vandaan halen.

 • Bijbelpassages: Kol. 1:26-27; 2 Kor. 4:6-7; Ef. 3:17; Gal. 2:20; Gen. 1:27; Rin, 1:28; Ef. 2:19; 1 Pet. 2:11; Jer. 1:5; Ps. 87:7b; 1 Kor. 2:16; Gal. 3:28; Efe. 3:17-19; Gen. 1:28.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl of saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Je kan natuurlijk je hele leven onder het kruis kamperen, maar Gods plan was dat wij mét Christus in een nieuw leven zouden opstaan, en opnieuw ons rentmeesterschap zouden oppakken. En waar we in onze rentmeesterrol God nog dan niet goed verbeelden, mogen we gelukkig rekenen op Iemand die voor ons pleit—zelfs al zou Hij er een dagtaak aan hebben—terwijl we ondertussen niet terug naar af gaan…

Een aflevering waarin Benaiah even een wat meer theologische basis voor rentmeesterschap neerlegt, maar dan wel met de nodige heilige-koe-barbecue momentjes. Dat betekent dus een stevige wandeling, maar ook een tweetal konijnenpaadjes waardoor je de basis van jouw rentmeesterschap helder op de kaart krijgt.

Namelijk: Als jouw leven boekdelen spreekt van Wie God is, dan onderstreept Hij jouw rentmeesterschap.

 • Bijbelpassages: Genesis 1:26; 1 Kor. 2:2; Rom. 8:34; Heb. 8:6; Heb. 12:22-24; Luk. 16:1-2; 2 Kor. 4:5; 1 Kor. 1:24; Gen. 1:26; Ex. 3:14; Rom. 8:19; Jer. 5:31; Lk. 12:22-23; Psalms 68:6-7; Rom. 11:29; 2 Kor. 5:10; 1 Kor. 4:1; 1 Pet. 4:10; Gen. 25:21; 2 Sam. 24:25; Gen. 18:24-25; Mt. 10:7-8; Mark 16:19-20.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl of saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven