Nederlandse christenen zien zichzelf niet direct als Lazarus, bedelend om de kruimeltjes bij de rijke buurman. Dan nog liever naar de voedselbank. Toch wil het nog niet zeggen dat we onszelf dan kunnen identificeren met het rijke feestbeest uit de gelijkenis van de Here Jezus.

In het kader van de Hagenpreken restantjes van seizoen 4, geeft Benaiah opnieuw een opmaat naar wat praktische handvatten wat betreft geven. Dit komt alleen wel ongemakkelijk dichtbij, omdat leven om te geven begint bij leven geven. En de helse gevolgen van het niet geven.

Kortgezegd: geven mag wat kosten. En het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus is daarin niet zozeer een aansporing tot liefdadigheid, maar eerder een waarschuwing wat er kan gebeuren als je niets doet met het Woord waar je handen en voeten aan zou moeten geven.

 • Bijbelpassages: Luk. 19-31; Rom. 2:4; 1 Joh. 4:8; Heb. 12:29; 1 Joh. 5:12; Joh. 3:18; Mat. 13:44-46; Ex.. 19:5; Mt. 25:45-46; Mar. 16:15-16; Jac. 2:18-20; Efe. 1:13; Han. 10:2-4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Meer over de ex-terrorist die Jezus ontmoette? Lees het hier op Cvandaag…

Veel christenen houden er een twee-staten-theologie op na. Zo van: je hebt de kerk, en dan heb je nog Gods oogappel: Israël. En vanuit een solidariteit en een gevoel van identificatie, kunnen zij op Kennedyaanse wijze zeggen: ‘Ich bin een Israelit.’

Maar wat nou als hier een grotere kern van Waarheid—met een grote ‘W’—in zit? Meer als we zelf durven te vermoeden?

Benaiah neemt je dit keer in een XL-aflevering mee op een onderzoek naar de Wortel van de misvatting dat we ergens achter moeten gaan staan, waar we feitelijk onderdeel van zijn.

En—spoiler alert—nee, hij is niet van de vervangingsleer. Wel benadrukt hij de entingstheologie zoals geprofeteerd werd door Zachariah, verkondigd door de Here Jezus en uitgelegd door Paulus: die als fanatieke extremist zijn joodse etniciteit niet langer zag als doorslaggevend criterium om deel te zijn van het Israël van God.

 • Bijbelpassages: Efe, 6:12; Joh. 8:44; 1 Pet. 5:8; Ps. 4:4; Han. 1:6-8; Joel 3:1-2; Efe. 5:12; 1 Tim. 2:1-3; 1 Tim. 2:1-3; Zach. 2:8-11; Joh. 10:14-16; Gal. 6:14-16; Rom. 11:1-12; Joh. 1:17; Zach. 12:10; Op. 1:7; Rom. 10:12-13; Gal. 3:28-29; Rom. 11:17-24; Rom. 3:23-24; Jes. 56:7-8.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Zodra de natie Israël in het nauw zit, gaat de vlag uit bij veel christenen. Dat is te zeggen, dan voelen velen zich genoodzaakt zich als collectief sollidair te tonen. Als voorvechter voor het recht van de joden om hun land te mogen behouden. Maar is Israël wel een land?

De vraag of wij als christenen collectief ‘achter Israël’ moeten gaan staan, legt feitelijk twee gedachten bloot: Namelijk hoe christenen denken over het land Israël, maar ook zij zichzelf zien.

In deel twee van deze drieluik over Israël, pakt Benaiah allereerst voor je uit hoe die eerste gedachte alles te maken met de basis Israël waarop haar identiteit verkrijgt. En gek genoeg, speelt de kerk daar ook een rol in…

 • Bijbelpassages: Han. 1:6-8; Joh. 19:19; Exo. 20:19-20; Exodus 33:1-3, 15-16; Num. 6:22-26; Joz. 21:43; Efe/ 2:19-22; Joz. 5:14-15; Mat. 24:31; Open. 16:17-20; Mat. 4:17, 10:7; Mat. 6:10; Luk. 21:29-31; Rom. 11:8-12; Joh. 19:37; Op. 1:7; Kol. 1:15-16; Joh. 1:17; Jes. 57:21; 2 Kor. 3:18; Num. 22:27; Hos. 2:12-16.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

We hebben net de covid crisis achter ons gelaten die al de nodige tweedracht en scheiding bracht tussen kerkgangers afgelopen jaren, of we een nieuwe kogel ging door de kerk. Want op het moment dat de letterlijke kogels in Israël door Hamas werden afgevuurd op 7 oktober en een slachting werd aangericht onder meer dan 1300 mensen, vormden zich in kerkenland nieuwe loopgraven. En al gauw leek het ophangen van de Israëlvlag het heetste hangijzer te worden.

Benaiah—ooit werkzaam in hetzelfde gebied—zag met lede ogen aan hoe zijn medechristenen met de snelheid van social media, zich lieten verleiden tot eenzelfde witte-hoeden-zwarte-hoeden retoriek onder elkaar. Vooral nu Israël binnen een week van slachtoffer van een terroristische martelcampagne, naar dictatoriale machthebber met genocidale plannen ging in de pers, was de vraag is: Waar staan wij, als christenen?

Dit heeft alles te maken met de allerlaatste vraag die aan Heere Jezus werd gesteld door Zijn joodse discipelen. Een vraag die nog steeds actueel blijkt nu christenen oproepen om ‘achter Israël’ te gaan staan. Maar wat zegt de Bijbel precies?

Het volk van God wordt heen en weer geslingerd tussen polariserende stromingen van enerzijds voorspoedsfanatici en anderzijds karigheidschristenen. Beide kampen hebben hun stokpaardjes en drogredenen. Maar de Waarheid lag slechts één keer in het midden. Dat is, toen Christus tussen twee moordenaars gekruisigd werd en voor ons ziek en tot zonde gemaakt werd en gestript van alles.W

Was Hij rijk of toch een arme sloeber? Tenslotte laat de Bijbel ons laat zien dat, ‘vossen hebben hole, vogels in de lucht nesten’, maar Jezus had een huis…

Waarom de Heer dan toch beweerde dat Hij niets had om het hoofd op neer te leggen, pakt Benaiah voor je uit in deze aflevering van Hagenpreken. Opnieuw een basis voor de juiste rentmeester mindset. Want om te leven en uit te delen aan anderen vanuit de Bron, vraagt om besef van de dorst die Hij kan en wil lessen.

 • Bijbelpassages: Mat. 10;24; Mat. 2:9; Luk. 2:22; Lev. 12:8a; Luk. 9:51-62; Matt. 4:13; Joh. 14:2; Joh. 1:38-40; Kol. 2:9; Jes. 9:5; Gen. 22:14; Mat. 14 :13–15:39; Lk. 8:3; Joh. 12:6; Fil. 4:19; Joh. 19:23; 2 Cor. 5:20; Jesaja 53:10; Luke 12:22-34; Mt. 17:24-27; Ps. 87:7.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

N.B. M.b.t. de werkelijke geboortedatum van de Here Jezus verwijs ik naar het werk van E. L. Martin’s The Star that Astonished the World is hier te vinden. Hier ontbreekt nog wel e.e.a. qua uitleg aangaande de herziene datum van de dood van Herodus op 1 voor Chr. Hiervoor verwijs ik naar de thesis van Ormond Edwards, “Herodian Chronology,” Palestine Exploration Quarterly  114 (1982): 29-42; alsook een recenter werk van Andrew Steinmann, “When Did Herod the Great Reign?” Novum Testamentum 51 (2009) 1-29

Menig christen spreekt doorgaans eerbiedig over ‘onze lieve Heer’. Toch zijn er nog altijd christenen die ziekte, tekort of armoede proberen te verklaren als iets wat God soms zo gewild heeft. Als iets wat Hem misschien zelfs eer geeft als wij het met de nodige ootmoed geduldig weten te dragen.

Hoe kan het dan toch , terwijl de Heere Jezus Die als Immanuël — God met ons — de Vader zo beeldend neerzette, nooit iemand ziek maakte of hongerig hield, dat wij denken dat Hij dat na Zijn hemelvaart wel ineens zo’n beleid voert?

En omdat deze veronderstelling niet uit de evangeliën valt te destilleren en het ook niet te rijmen is met wat we normaliter van onze aardse vaders zouden verwachten, staat Benaiah dit keer stil bij de Bron van ons Leven.

Is het mogelijk om God te bestelen en om gegarandeerde zegen in te boeken door het geven van tienden? Veel van de hedendaagse tienden-leer lijkt met behulp van Maleachi 3 deze overtuiging goed te hebben dichtgetimmerd. Natuurlijk garandeert dit tevens een stabiele begroting voor de kerkportefeuille, maar is het wel zo simpel?

In het laatste staartje van de serie over rentmeesterschap, vat Benaiah de koe bij de horens om te onderzoeken of deze wel zo makkelijk te melken is of ons enkel zuur doet kijken. Motivaties en mogelijkheden om gelovigen binnen te brengen in het leren leven-om-te-geven komen hierbij uitgebreid aan de orde. Alsook het verschil tussen tienden als plicht versus tienden als principe los van een percentage.

 • Bijbelpassages: Mar. 12:41-44; Lev. 27:32-33; Numeri 18:21-33; Deut. 12:11; 14:22-29; 26:12-14; Mal. 3:6-12; Gen. 14:8-24; Gen. 28:20-22; 1 Kor. 9:10, 13-14; Lev. 27:31; 1 Pet. 2:5, 9; 1 Kor. 3:9; 2 Kor. 9:7, 13-14; Spreuken 3:9-10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Terwijl de Heilige Koe Barbecue nog na smeult van bewezen diensten in seizoen 4, kwamen in de zomer verzoeken binnen voor wat rentmeester-restantjes. Daarom, in het kader van pragmatisch onderwijs, vat Benaiah nog eenmaal de koe bij de horens deze nazomer. Want leven om te geven vraagt om de nodige oefening.

Dat oefening niet optioneel maar noodzakelijk is, blijkt wel uit het verhaal van een arme weduwe. Kennelijk is God meer onder de indruk van ons zaaien dan ons zingen.

Benaiah geeft ondertussen een inkijkje hoe zijn eigen geef-groeicurve in gang werd gezet met grote weerzin en scepticisme.

Je zal maar je beste beentje voor zetten in de naam van Jezus, daar ook nog spectaculaire resultaten van zien, en tot je schok te horen krijgen dat Degene waarvoor je het allemaal zei te doen, jou niet eens kent?!

Als afsluitende aflevering van seizoen 4, neemt Benaiah je via de 3 kampeerfuifjes van God mee naar de berg Sinaï, waar we aankomen op het foute feest.

Een episode waarin nog een keer, op het scherpst van de snede, gekeken wordt naar een laatste, vitaal ingrediënt van rentmeesterschap: het beeld wat wij van God hebben of desgewenst gewoon maken. Want woe wij God benaderen en of we ons kwetsbaar en onderwijsbaar op willen stellen, bepaald of we gerekend zullen worden tot de intimi van de Koning: mensen met wie Hij Zijn geheimen deelt.

 • Bijbelpassages: Mt. 25:13-30, 44; Mt. 7:21-23; Exo. 19:9;, 13-24; 1 Sam. 13:14; 1 Sam. 18:7; Ex. 20:18-21; Spr. 16:6; Ex. 32:2-5; Rom. 1:23; Mt. 7:23; Joh. 1; 1 Kor. 13; Ps. 25:14; Rom. 12:1.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Hagenpreken Seizoen 5 zal in augustus weer van start gaan, na een korte zomerstop.

Rentmeesters krijgen talenten, ieder naar hun bekwaamheid, en mogen feest vieren met hun heer als ze hier goed mee om zijn gegaan, vertelt de gelijkenis van de Here Jezus. Maar is de context waarin dit verhaal wordt vertelt echt wat wij ervan willen maken?

Benaiah torpedeert dit keer de klassieke gedachte dat de effectiviteit van jouw rentmeesterschap ook maar iets van doen heeft met het succesvol inzetten van je talenten, gaven, geld of middelen. Want het verhaal wordt door de Heer in Wiens dienst wij staan als rentmeester, helemaal niet gekoppeld aan een stukje fraai ‘competentie-management’ van onze kant. Er blijken hele andere criteria te zijn.

Het is alleen aan jou of je dit verzilvert…

 • Bijbelpassages: Matt. 25:13-30; Mt. 25:31-32; Mt. 7:21-23; Mt. 25:31-46; Ps. 12.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven