Na aanleiding van Drie Koningen—internationaal bekend als Epiphany (openbaring)—lanceert Benaiah een nieuw seizoen getiteld: Wat geef je een Koning Die Zichzelf aan jou gaf?

De start van dit nieuwe seizoen Hagenpreken Podcast heeft verleidelijk veel weg van de opening van een sessie relatietherapie, maar niets is minder waar. Wel staat centraal hoe de Prins of het witte paard Zichzelf openbaarde aan ons en hoe ver Hij bereid was te gaan om ons voor Hemzelf te winnen.

En omdat God er geen doekjes om windt, zei Hij: ‘Ik ben Die Ik ben’. Wie Hij werkelijk is, zullen we ontdekken wanneer wij onszelf blijven geven aan Hem.

 • Bijbelpassages: 1 Joh. 4:8; Op. 19:11-13; Ex. 3:14; Heb. 13:8; Mal. 3:6; Joh. 6:32-67; Hos. 2:15; Efe. 5:23; 1 Kor. 13:4-8; Heb. 12:2; Gal. 2:20; Ps. 8:4-5.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Verleidelijk natuurlijk, om het jaar te starten met goede voornemens… om vervolgens te kijken hoe snel ze dit keer sneuvelen. Misschien is het wijzer het voorbeeld te volgen van de 3 koningen. Deze magiërs uit het oosten kregen op Epiphany, een openbaring van de Zoon van God. Zij gaven Hem vervolgens een drietal kraamcadeaus die ons vertellen hoever zij het koningschap van de Here Jezus wilden laten gelden in hun leven.

Een hagenpreek ontstaan uit een helder moment in de ochtend, welke in eerste instantie bitter weinig met Benaiah’s vrouw te maken lijkt te hebben. Maar ja, what’s in a name…?

 • Bijbelpassages: Dan. 2; Ezra 2:64-67; Ps.19:2; Mat. 2:1-29; Job. 38:4, 6-7; 1 Kon. 10:14; Ex. 33:20; Heb. 4:16; Ex. 30:34; Lev. 10:1; Heb. 5:10; 7:1-28; Luk. 1:28, 38; Ex. 33:11; Dan. 10:11, 19; 1 Pet. 2:9; Op. 2:1-11.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Verwijzingen:

Terwijl veel mensen de stoomboot al voor de (arren)slee hebben ingeruild en het gezongen vrede-op-aarde aan de kersttafel proberen te bewaren, staat deze Hagenpreek vreemd genoeg stil bij het kruis.

Toch is dit geen misplaatste opmaat voor kerst. Wat traditiegetrouw elk jaar wrodt gezongen, blijkt slechts de start van Gods geheime reddingsmissie van de mens: ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder…’

Het kan maar zo de laatste aflevering van het jaar zijn. Daarom nog een keer een wat diepere duik in het Woord van God om erachter te komen hoe de heerschappij van Christus over alles in hemel en op aarde tot stand kwam. En waarom Gods revolutionaire coup begon bij dat tienermeisje in Bethlehem.

 • Bijbelpassages: Numeri 12:3; Handelingen 7:20-39; Ex. 4:10; Dt. 30:19; Psalms 90:1-17; Spr. 9:10; Efe. 5:!6; Spr. 13:12; Jes. 43:18-21; 66:2; Rom. 8:38-39; Op. 15:3-4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Terwijl veel mensen de stoomboot al voor de (arren)slee hebben ingeruild en het gezongen vrede-op-aarde aan de kersttafel proberen te bewaren, staat deze Hagenpreek vreemd genoeg stil bij het kruis.

Toch is dit geen misplaatste opmaat voor kerst. Wat traditiegetrouw elk jaar wrodt gezongen, blijkt slechts de start van Gods geheime reddingsmissie van de mens: ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder…’

Het kan maar zo de laatste aflevering van het jaar zijn. Daarom nog een keer een wat diepere duik in het Woord van God om erachter te komen hoe de heerschappij van Christus over alles in hemel en op aarde tot stand kwam. En waarom Gods revolutionaire coup begon bij dat tienermeisje in Bethlehem.

 • Bijbelpassages: Joh. 14:6; Heb. 4:15; Jes. 9:5; Luk. 11:2; Han. 2:36; Mt. 10:38-39; 1 Kor. 6:19-20; Mat. 4:8-10; Joh. 14:30; Mt. 26:41; Gen. 3:14-15; Joh. 8:44; Mt. 2:15; 1 Pet. 5:8; Op. 1:18; Gen. 6:1-12; Num. 13:32; Rom. 8:21; Joh. 8:58; Ex. 3:14; Mar. 3:11-12; Dan. 7:13-14; Han. 7:56; 1:13-18Efe. 1:20-23.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Nederlandse christenen zien zichzelf niet direct als Lazarus, bedelend om de kruimeltjes bij de rijke buurman. Dan nog liever naar de voedselbank. Toch wil het nog niet zeggen dat we onszelf dan kunnen identificeren met het rijke feestbeest uit de gelijkenis van de Here Jezus.

Prediker zei het al: ‘Het leven is onuitsprekelijk vermoeiend.’ En veel van ons kamperen op die plek. We hebben even genoeg aan onszelf, denken we. Ondertussen moedigt een wereld vol zelfhelp-goeroes en life coaches ons ook nog eens aan om vooral goed voor onszelf te zorgen. Om te kiezen voor onszelf en te kijken wat ons energie geeft.

Je wordt niet gelukkiger van, laat Benaiah dit keer zien. Want geloof doet leven, maar dat niet elk geloof leeft. De Bijbel leert ons dat wanneer Lazarus niet op ons netvlies zit, de Here Jezus ons uiteindelijk toch als bokkig beschouwd. Want hier, op deze aardkloot, rusten Zijn voeten. En Hij wil wel meters maken, maar kan dit alleen als wij inzien dat we niet genoeg hebben aan onszelf. Dat we juist van geven (weer) gaan leven.

En we hebben veel te geven. Omdat mét Jezus in ons leven, ons ‘alle dingen’ zijn geschonken, volgens Paulus. Toch blijft God vaak gehandicapt, omdat we maar één ding doorgeven…

 • Bijbelpassages: Jac. 1:27, 2:14-17; Mat. 25:31-46; Joh. 7:38; 1 Kor. 6:19-20; Mat. 5:35; 2 Pet. 3:9; Rom. 8:19, 32; 2 Pet. 1:1-15.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Nederlandse christenen zien zichzelf niet direct als Lazarus, bedelend om de kruimeltjes bij de rijke buurman. Dan nog liever naar de voedselbank. Toch wil het nog niet zeggen dat we onszelf dan kunnen identificeren met het rijke feestbeest uit de gelijkenis van de Here Jezus.

In het kader van de Hagenpreken restantjes van seizoen 4, geeft Benaiah opnieuw een opmaat naar wat praktische handvatten wat betreft geven. Dit komt alleen wel ongemakkelijk dichtbij, omdat leven om te geven begint bij leven geven. En de helse gevolgen van het niet geven.

Kortgezegd: geven mag wat kosten. En het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus is daarin niet zozeer een aansporing tot liefdadigheid, maar eerder een waarschuwing wat er kan gebeuren als je niets doet met het Woord waar je handen en voeten aan zou moeten geven.

 • Bijbelpassages: Luk. 19-31; Rom. 2:4; 1 Joh. 4:8; Heb. 12:29; 1 Joh. 5:12; Joh. 3:18; Mat. 13:44-46; Ex.. 19:5; Mt. 25:45-46; Mar. 16:15-16; Jac. 2:18-20; Efe. 1:13; Han. 10:2-4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Meer over de ex-terrorist die Jezus ontmoette? Lees het hier op Cvandaag…

Veel christenen houden er een twee-staten-theologie op na. Zo van: je hebt de kerk, en dan heb je nog Gods oogappel: Israël. En vanuit een solidariteit en een gevoel van identificatie, kunnen zij op Kennedyaanse wijze zeggen: ‘Ich bin een Israelit.’

Maar wat nou als hier een grotere kern van Waarheid—met een grote ‘W’—in zit? Meer als we zelf durven te vermoeden?

Benaiah neemt je dit keer in een XL-aflevering mee op een onderzoek naar de Wortel van de misvatting dat we ergens achter moeten gaan staan, waar we feitelijk onderdeel van zijn.

En—spoiler alert—nee, hij is niet van de vervangingsleer. Wel benadrukt hij de entingstheologie zoals geprofeteerd werd door Zachariah, verkondigd door de Here Jezus en uitgelegd door Paulus: die als fanatieke extremist zijn joodse etniciteit niet langer zag als doorslaggevend criterium om deel te zijn van het Israël van God.

 • Bijbelpassages: Efe, 6:12; Joh. 8:44; 1 Pet. 5:8; Ps. 4:4; Han. 1:6-8; Joel 3:1-2; Efe. 5:12; 1 Tim. 2:1-3; 1 Tim. 2:1-3; Zach. 2:8-11; Joh. 10:14-16; Gal. 6:14-16; Rom. 11:1-12; Joh. 1:17; Zach. 12:10; Op. 1:7; Rom. 10:12-13; Gal. 3:28-29; Rom. 11:17-24; Rom. 3:23-24; Jes. 56:7-8.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Zodra de natie Israël in het nauw zit, gaat de vlag uit bij veel christenen. Dat is te zeggen, dan voelen velen zich genoodzaakt zich als collectief sollidair te tonen. Als voorvechter voor het recht van de joden om hun land te mogen behouden. Maar is Israël wel een land?

De vraag of wij als christenen collectief ‘achter Israël’ moeten gaan staan, legt feitelijk twee gedachten bloot: Namelijk hoe christenen denken over het land Israël, maar ook zij zichzelf zien.

In deel twee van deze drieluik over Israël, pakt Benaiah allereerst voor je uit hoe die eerste gedachte alles te maken met de basis Israël waarop haar identiteit verkrijgt. En gek genoeg, speelt de kerk daar ook een rol in…

 • Bijbelpassages: Han. 1:6-8; Joh. 19:19; Exo. 20:19-20; Exodus 33:1-3, 15-16; Num. 6:22-26; Joz. 21:43; Efe/ 2:19-22; Joz. 5:14-15; Mat. 24:31; Open. 16:17-20; Mat. 4:17, 10:7; Mat. 6:10; Luk. 21:29-31; Rom. 11:8-12; Joh. 19:37; Op. 1:7; Kol. 1:15-16; Joh. 1:17; Jes. 57:21; 2 Kor. 3:18; Num. 22:27; Hos. 2:12-16.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

We hebben net de covid crisis achter ons gelaten die al de nodige tweedracht en scheiding bracht tussen kerkgangers afgelopen jaren, of we een nieuwe kogel ging door de kerk. Want op het moment dat de letterlijke kogels in Israël door Hamas werden afgevuurd op 7 oktober en een slachting werd aangericht onder meer dan 1300 mensen, vormden zich in kerkenland nieuwe loopgraven. En al gauw leek het ophangen van de Israëlvlag het heetste hangijzer te worden.

Benaiah—ooit werkzaam in hetzelfde gebied—zag met lede ogen aan hoe zijn medechristenen met de snelheid van social media, zich lieten verleiden tot eenzelfde witte-hoeden-zwarte-hoeden retoriek onder elkaar. Vooral nu Israël binnen een week van slachtoffer van een terroristische martelcampagne, naar dictatoriale machthebber met genocidale plannen ging in de pers, was de vraag is: Waar staan wij, als christenen?

Dit heeft alles te maken met de allerlaatste vraag die aan Heere Jezus werd gesteld door Zijn joodse discipelen. Een vraag die nog steeds actueel blijkt nu christenen oproepen om ‘achter Israël’ te gaan staan. Maar wat zegt de Bijbel precies?

Het volk van God wordt heen en weer geslingerd tussen polariserende stromingen van enerzijds voorspoedsfanatici en anderzijds karigheidschristenen. Beide kampen hebben hun stokpaardjes en drogredenen. Maar de Waarheid lag slechts één keer in het midden. Dat is, toen Christus tussen twee moordenaars gekruisigd werd en voor ons ziek en tot zonde gemaakt werd en gestript van alles.W

Was Hij rijk of toch een arme sloeber? Tenslotte laat de Bijbel ons laat zien dat, ‘vossen hebben hole, vogels in de lucht nesten’, maar Jezus had een huis…

Waarom de Heer dan toch beweerde dat Hij niets had om het hoofd op neer te leggen, pakt Benaiah voor je uit in deze aflevering van Hagenpreken. Opnieuw een basis voor de juiste rentmeester mindset. Want om te leven en uit te delen aan anderen vanuit de Bron, vraagt om besef van de dorst die Hij kan en wil lessen.

 • Bijbelpassages: Mat. 10;24; Mat. 2:9; Luk. 2:22; Lev. 12:8a; Luk. 9:51-62; Matt. 4:13; Joh. 14:2; Joh. 1:38-40; Kol. 2:9; Jes. 9:5; Gen. 22:14; Mat. 14 :13–15:39; Lk. 8:3; Joh. 12:6; Fil. 4:19; Joh. 19:23; 2 Cor. 5:20; Jesaja 53:10; Luke 12:22-34; Mt. 17:24-27; Ps. 87:7.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

N.B. M.b.t. de werkelijke geboortedatum van de Here Jezus verwijs ik naar het werk van E. L. Martin’s The Star that Astonished the World is hier te vinden. Hier ontbreekt nog wel e.e.a. qua uitleg aangaande de herziene datum van de dood van Herodus op 1 voor Chr. Hiervoor verwijs ik naar de thesis van Ormond Edwards, “Herodian Chronology,” Palestine Exploration Quarterly  114 (1982): 29-42; alsook een recenter werk van Andrew Steinmann, “When Did Herod the Great Reign?” Novum Testamentum 51 (2009) 1-29